De redactie van het tijdschrift 'Het Edelhert' bestaat momenteel uit Janoh de Groot, Joost Oosterbaan, Jan Paulides, Rik Schoon en Ger Verwoerd. Laatste is tevens eindredacteur.

Artikelen en bestuurlijke stukken (zoals agenda's, voorwoord, uitnodigingen, wat ons bezig houdt en/of bekendmakingen) worden centraal aangeleverd bij mailadres: redactie@hetedelhert.nl  De eindredacteur (of daartoe belaste redacteur) meldt de inzender dat het stuk ontvangen is, bedankt hem of haar daarvoor, en doet daar de disclaimer bij dat dit nog niet betekent dat het stuk ook daadwerkelijk (zo) wordt geplaatst. Alle redactieleden ontvangen de artikelen. Ieder bekijkt de artikelen op nieuwswaarde / inhoud / taal en stijl en reageren indien nodig. De eindredacteur plaatst de artikelen op volgorde in de basis-editie en stuurt naar correctie. Editie wordt, tenminste eenmaal, maar liefst tweemaal, gecorrigeerd. Na de laatste check gaat de editie naar de opmaak. De gehele drukproef wordt door de redactie en de voorzitter (of ander bestuurslid) gelezen en van eventuele correcties voorzien. De auteurs krijgen alleen hun deel van de drukproef voor de laatste controle. Uitgebreide tekstaanpassingen kunnen hier niet meer plaatsvinden. Iedereen wordt gevraagd reacties per ommegaande doch uiterlijk binnen 24 uur te doen. Vervolgens gaat het nummer terug naar de opmaak. Een tweede versie drukproef wordt gecontroleerd door de redactie. Dan gaat het nummer in druk.

Klachten of opmerkingen aangaande de redactie en/of het tijdschrift lopen via het bestuur. Deze stuurt de klacht zo nodig om reactie door naar de redactie, maar handelt de klacht verder zelf af. Zo wordt voorkomen dat deze zaken buiten het bestuur om een eigen leven gaan leiden.

De redactie VhE 4 februari 2015.