15.10.13 foto rasteraars 1

De rasteraars van Vereniging het Edelhert vieren op 12 december het 25-jarig jubileum. Eens in de maand op zaterdag gaat er een hele groep vrijwilligers op tijd op pad om ergens op de Veluwe wildkerende rasters te repareren, op te ruimen, of aan te passen aan de nieuwe tijd. Hiermee helpen ze verschillende terreinbeherende organisaties (TBO's), zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Gelders Landschap en gemeenten, en ook particuliere terreineigenaren.

Maar de groep vrijwilligers doet niet alleen dat, ze lezen ook de videobeelden uit van de camera's die op de Veluwse ecoducten staan en daarmee leefgebieden met elkaar verbinden. Edelherten, damherten en veel andere diersoorten maken daar gebruik van. Door het uitlezen van die beelden is er veel kennis ontstaan over het gebruik van deze passages en het trekgedrag van het wild. De rasterploeg is onderdeel van Vereniging het Edelhert (VhE). Deze vereniging heeft als doelstelling de bescherming van het leefgebied van de edelherten en damherten in Nederland. Hierbij is de aandacht sterk gericht op het welzijn van de herten. 

Op 12 december vanaf 10.30 zal dit heuglijke feit gevierd worden in grote kring. Er zijn twee lezingen en er wordt een film vertoond over het Edelhert. Het gezellig samenzijn zal worden afgesloten met een stamppotbuffet.  

Datum: 12 december 2015

Locatie : werkschuur SBB te Kootwijk

Aanvang : 10.30 uur Einde: 16.00 uur

Het feest is voor bestuur, externe genodigden, oud rasteraars en alle vrijwilligers (uitnodiging volgt).

WILLEN OUD RASTERAARS hun mailadres en huisadres doorgeven aan herman.e.groeneveld@hotmail.nl of d.degen1@kpnplanet.nl