De rasterploeg bestaat 25 jaar. Op 12 december is dit heuglijke feit gevierd samen met bestuur, adviseurs, externen en overige vrijwilligers van de vereniging. Het was een feestelijke dag, maar toch waren de gedachten van velen bij Herman Groeneveld, die kort voor het feest plotseling is overleden en die zoveel voor dit feest heeft gedaan en betekend.

Dank is verschuldigd aan een ieder die ons heeft meegeholpen, financieel en met persoonlijke inzet en voor de ruimte die ons ter beschikking is gesteld. In vijf maanden tijd is een boekje samengesteld over 25 jaar rasteren. Ook hebben we een kleine herinnering kunnen maken aan 25 jaar rasteren. Deze bestond uit een miniatuur rastertje voor op het bureau.

 

 

Voorzitter Jozef Linthorst opende de dag waarin het overlijden van Herman Groeneveld is herdacht. Piet Boemerts heeft de historie van de rasterploeg uit de doeken gedaan. Spreker Ton Heekelaar nam ons daarna mee naar een gebeurtenis 40 jaar geleden, hierbij gaf hij weer hoe in die tijd men met stropers omging. Vervolgens werd er een film gedraaid over het Edelhert en was er tijd voor een borrel en de ontvangst van de externen die waren uitgenodigd. Voorzitter Linthorst heette ook deze externen van harte welkom. Verder kondigde hij aan dat de VhE een vergevorderd plan heeft om te zoeken naar verbetering van de wildzichtbaarheid op de Veluwe. Hierbij zullen de WOP's uit onze WOP-gids nader worden bekeken. Waarop er contact zal worden opgenomen met de TBO's waar betreffende WOP is geplaatst om te kijken hoe de situatie kan worden verbeterd. VhE is er van overtuigd dat de wildzichtbaarheid niet alleen te maken heeft met verhoging van de doelstanden.

Volgende spreker was Gert Verwolf, voorzitter van de FBE, aan het woord over wildbeheer op de Veluwe en de achtergrond van het rasterbeleid van de Provincie. Hij ondersteunde de visie geformuleerd door de voorzitter over de wildzichtbaarheid en stelde voor over dit onderwerp contact te houden. 

Henk Ruiterkamp reikte de eerste twee exemplaren van het rasterboekje uit aan de voorzitter en aan Gerrit Willem Kamp als oprichter van de huidige rasterploeg.

Tijdens het buffet werd het herinneringsrastertje uitgereikt aan Rosalie van Halsema als jongste rasterlid en werd er afscheid genomen van Gijs Beck die het geluk heeft gezocht en gevonden in Kenia.

Met het voortreffelijke stamppotbuffet van ter Weele kwam de bijeenkomst ten einde.