VWD17 1

Op zaterdag 11 februari is de jaarlijkse vrijwilligersdag gehouden. Voorzitter Jozef Linthorst opent de dag om 13.00 u. met een dankwoord aan alle vrijwilligers voor alle werkzaamheden van het afgelopen jaar voor alle rasterwerkzaamheden, gegeven cursussen en overige werkzaamheden. De vereniging heeft zich ook dit jaar in het maatschappelijk debat niet onbetuigd gelaten. De meeste aandacht ging uit naar de gewenst beheeromslag in de Oostvaardersplassen. Linthorst geeft een presentatie over de ontwikkelingen die onlangs in de Provinciale Staten van Flevoland aangaande het beheer van de OVP.

VWD17 2

Bas Worm neemt het stokje over met een presentatie over de wildzichtbaarheidscursus die in het seizoen 2016-2017 is gehouden.

Twee van de vijf presentaties van cursisten over de geëvalueerde WOP's volgen: Alverschotenseweg en De Kronkel.

VWD17 3   VWD17 5

Bij een verloting van het boek Het Edelhert van Rob Borst is de trekking uitgevoerd door Ome Cor, het oudste lid. Het boek is beschikbaar gesteld door een anonieme gever en komt bij eerste verloting terecht bij Rob Schuitemaker, die het boek onmiddellijk weer beschikbaar stelt voor een nieuwe verloting omdat hij het boek reeds in bezit heeft. Bij tweede trekking valt het lot op Hennie Degen, maar die bleek zijn nummertje al te hebben weggegooid. Bij de derde trekking komt het boek via Papa Ruud terecht bij Rosalie van Halsema, ons jongste lid en actieve vrijwilliger.

VWD17 4

Hierna volgt het stamppotbuffet en gezellig samenzijn.