Vereniging het Edelhert (VhE) organiseert een cursus 'aanspreken van roodwild'. In deze cursus zal worden ingegaan op alle aspecten van het edelhert zoals leeftijd, conditie en geweivorming. Ook het vrouwelijk wild zal aan bod komen. De cursus is voor leden van de VhE maar ook voor niet leden. Niet leden worden automatisch een jaar lid van de VhE. Dit lidmaatschap wordt automatisch voortgezet, indien gewenst kan het ook worden stopgezet. 

Voor de cursus zijn nog enkele plaatsen vrij.

In het onderstaande schema vindt u de data en inhoud van de cursus. Aansluitend de kosten en hoe u zich kunt inschrijven.

Datum

Inhoud

Docent

 

 

 

22 augustus

Introductie op de opzet van de cursus

Aanspreken: wat is dat?

Introductie op de bepalende kenmerken (theorie):

  • Lichaamskenmerken
  • Gedragskenmerken

Bas Worm

30 augustus

Aanspreken van edelherten in de vrije wildbaan: inbreng kennis vanuit jarenlange praktijkervaring

Verdere verdieping van de bepalende kenmerken

Wat is de beste periode om aan te spreken (op leeftijdsklassen)?

Wat is het verschil met de gesloten wildbaan/-banen?

Ton Heekelaar

6 september

Aanspreken van edelherten in de gesloten wildbaan: Hoge Veluwe

Inbreng kennis vanuit jarenlange praktijkervaring

Verdere verdieping van de bepalende kenmerken

Wat is het verschil met de vrije wildbaan/-banen?

Johan Wensink

Veldmiddag/-avond

Nog nader in te vullen, zowel qua inhoud als locatie als tijdsbestek.

Voorstel komt bij de 1e lesavond.

Johan, Ton, Bas.

  • De avonden worden gehouden in de werkschuur van Stichting Groennetwerk, Tongeren: Tongerense weg 212 te Epe.
  • De kosten voor de cursus zijn E 200,- voor leden en E 250,- voor niet leden, over te maken op NL52RABO 0147384508 t.n.v. Vereniging het Edelhert.