Artikelindex

Image

Het Aardhuis, het oude jachtchalet van Koning Willem III, werd gebouwd in 1861 op bijna het hoogste punt van de Veluwe (+ 102 m NAP). Koning Willem III liet dit chalet bouwen, midden in het koninklijke jachtrevier, t.b.v. de verzorging van mens en paard tijdens de jacht. Een lokatie met historie.

Image

ls eerst punt stonden de welkomsklanken geproduceerd door de Jachthoorngroep "Het Aardhuis" op het programma.

Image

Een "volle bak"
Ca. 130 leden hebben gehoor gegeven aan de uitnodiging de ALV op 8 maart 2003 bij te wonen.


Image

Image


Image


Allen zoeken weer een plaatsje in afwachting van de opening door de voorzitter.

Image

De heer Erik Taalman Kip behandelt een aantal noodzakelijke punten en geeft een overzicht van de bezigheden van het bestuur en overige vrijwilligers.

Image
Gerrit Jan Spek verzorgt het technische gedeelte van de diverse presentaties in PowerPoint.


Image
De eerste presentatie wordt verzorgd door Jan Paulides. Jan toont een overzicht van de vernieuwde website www.veluwshert.nl van de vereniging.


Image

Ongeveer de 75% van de aanwezigen maakt regelmatig gebruik van het internet. De helft van de aanwezigen heeft de site van de vereniging weleens gezien. Slecht 1/3 deel van de aanwezigen heeft RECENT de site bekeken. Enige promotie voor de site is dan ook op zijn plaats.Image
Jan geeft uitleg over het keuzemenu en laat een selectie zien van wat er op de site vermeld staat en hoopt hiermee de interesse gewekt te hebben van de aanwezigen de site vaker te gaan bezoeken.


Image
De penningmeester Gerard Slijkhuis geeft tekst en uitleg over het financiële gedeelte van de vereniging in het afgelopen jaar.


Image
De heer den Hartog, vertegenwoordiger van de kascommissie las het verslag voor en verzocht de ledenvergadering om het bestuur decharge te verlenen voor het boekjaar 2002. De ledenvergadering stemde hiermee in.


Image
De voorzitter staat hier geheel op zijn plek, onder het verenigingsvaandel en het wild achter zich.


Image

Image
Aandachtig hoort men toe.


Image
Een selectie van de ingezonden foto's is opgehangen.


Image
Fotowedstrijd

Hans Nijman en Eline Verwoerdt verzorgen de prijsuitreiking van de ingezonden foto's.


Image
De juryleden, Hans Bulder, Joke Hendriks en Hubertus hebben als volgt beslist. Voor de heer Eric de Man een originele hans Bulder-tekening voor zijn foto van een overstekend hert in het Kroondomein.Image
En een afwerpstang voor C.J. Oudijn voor zijn foto genomen van een roedel kaalwild op in weiland bij Staverden. Foto: C.J. Colijn
Image
De twee prijswinnaar nemen hun prijs in ontvangst.

(links: de heer Eric de Man en rechts: de heer Oudijk.)Image
Mevrouw van Baarle sprak haar ongenoegen en ontzetting uit over de erbarmelijke situatie voor de edelherten in de Oostvaardersplassen. "Door geen getalsmatige beheersing van de populatie is de populatie edelherten dusdanig groot, dat er niet voldoende voedsel is voor een dierwaardig bestaan." Mevrouw van Baarle verzoekt het bestuur stappen te ondernemen om de situatie te verbeteren.Image
Jan van Haaften meldt dat dit het gevolg van het beleid is van Staatsbosbeheer. "Bij het uitzetten van de edelherten in 1992 is reeds bij de toenmalige minister onder de aandacht gebracht, dat dit probleem zich in de toekomst zeer waarschijnlijk zou gaan voordoen."


Image
De vergadering komt overeen, dat d.m.v. een commissie, waarin Rene Robijn zitting zal hebben, gekeken zal worden wat onze vereniging in deze situatie kan verbeteren.


Image
Paul Snijder geeft aan dat er in Duitsland jaarlijk 165.000 stuks grofwild wordt aangereden met 40-70 mensen, die daarbij om het leven komen. Tevens maakt hij de vergadering attent op de nieuwe zweethondenlijst.


Image
Marc Carmiggelt vraagt zich af of de vereniging een enquete kan houden onder de leden om e.e.a. te inventariseren. De voorzitter meldt dat dat niet in de planning ligt.


Image
Piet van Merrebach, sinds 1967 in dienst van Natuurmonumenten, houdt een boeiende lezing ondersteund door dia's over de damherten in het Deelerwoud. Hij vertelt: "De selectie door terreineigenaar Pellentier heeft zich in het verleden gericht op het niet voor laten komen van witte spikkels bij damherten (de bekende Bambi-spikkels). Indertijd waren er ca. 70 damherten in een omrasterd gebied van 25ha. Door inspanning van de vereniging het Veluws Hert en Natuurmonumenten is het damwild geen exoot meer. Dat wil zeggen, dat het nu thuis hoort in de nederlandse natuurgebieden en wordt gerekend tot het grofwiild. Dit heeft weer als gevolg dat het damwild de vrije wildbaan in mag en dat er een deel van de rasters om het Pelentierterrein verwijderd kunnen worden.


Image
Rick Schoon, hoofd beheer, sectie natuurbeheer en recreatie van de Amsterdamse Duinwaterleiding (ADW) vertelt over de damherten in zijn gebied, de duinen tussen IJmuiden en Noordwijk. De aanwas bij damherten is aanzienlijk: "Elke twee jaar is de stand verdubbeld. Dit veroorzaakt naarmate de populatie groeit in kwantititeit steeds grotere problemen. Het aantal incidenten waarbij een wildroedel damherten bij betrokken is, is gestegen van 2 in 1996 naar 20 in 2000 en 38 in 2001. Mede oorzaak is de verkenningsdrang van het mannelijke damwild. Aangezien damwild zeer goede springers zijn is het nodig om ze in een gebied te houden, waar de rasters 2,4 meter hoog zijn. Hun slimheid stelt ze in staat om zelfs wildroosters over te steken door over de spijlen te lopen.", aldus Rick Schoon.


Image
De voorzitter bedankt de Rick Schoon....


Image
...en hij bedankt de heren van de kascommissie voor hun inzet.


Image
Tijd voor de lunch.


Image
Broodjes, soep, fruit. De magen worden gevuld.


ImageImage
Hier in het Aardhuis moet je niet schrikken van levensgroot wild. Zo staat er hier een flinke keiler. Elders staat een damhert, een ree, edelhert en meer...Image
...en een zogende zeug.


Image
De winkel met (verenigings-)artikelen onder leiding van Paul en Janny Buitenhuis wordt steeds uitgebreider.


Image
Na royale en rampzalige tijden te hebben doorstaan is het AARDHUIS ruim 20 jaar geleden ingericht als museum / bezoekerscentrum waar u het koninklijk karakter nog steeds terug kunt vinden. Dit kunt u o.a. zien in de zgn. stijlkamer die koning Willem III helemaal heeft ingericht in het teken van de jacht. Het gewerenrek met daarin antieke geweren, die ook nog van koning Willem III zijn geweest, staat er nog net zo als in 1861.


Image
Na de lunch volgt een deel van de leden de wandeling in het kroondomein Houtvesterij Het Loo.


Image
De vraatlijn op ca. 1 meter 80 is duidelijk waarneembaar. Voorzover we het niet wisten. Hier lopen met zekerheid herten.


ImageImage
Helaas, de enige die wat beweging ziet is de fotograaf en hij zet dat bij deze op de foto.


Image
Het uitzicht op de Asselseheide is prachtig.