Artikelindex

Image
Mevrouw van Baarle sprak haar ongenoegen en ontzetting uit over de erbarmelijke situatie voor de edelherten in de Oostvaardersplassen. "Door geen getalsmatige beheersing van de populatie is de populatie edelherten dusdanig groot, dat er niet voldoende voedsel is voor een dierwaardig bestaan." Mevrouw van Baarle verzoekt het bestuur stappen te ondernemen om de situatie te verbeteren.