Hoog Soeren - Vanuit de hoek van het Kroondomein en Park de Hoge Veluwe kwam steeds meer weerstand tegen de grofwildtentoonstelling, ook wel de bottenshow door de heer Kuper genoemd en in het verdere verleden zelf nog trofeenshow genoemd.

Omdat d.m.v. de voormalige grofwildtentoonstelling, waar alle geweien van de herten getoond werden, niet goed naar voren kwam, drongen de twee eerder genoemde terreinbeheerders aan op een andere opzet.   De geweien zijn slechts een deel van het beheer en is zoveel meer te vertellen. Waarom zijn de herten afgeschoten, wat is de doelstelling van het gebied, hoe is de algemene gesteldheid van de herten, wat zijn de uitschieters, wat is de veroorzaakte schade an de bos- of landbouw, hoe staat het met de verkeerveiligheid in het gebied, kortom wat is de draagkracht van het gebied gelet op voedsel, rust en veiligheid.

Op donderdag kunnen de faunabeheerders de geweien en kaken per leefgebied aanbieden aan de keurmeesters. Bepaald werd de leeftijd en de juistheid van het afschot. Enige verder consequenties waren hier niet aan verbonden
Een selectie van de geweien en kaken werd gemaakt om op de tentoonstelling tijdens het symposium op zaterdag te tonen.

De faunabeheerders hebben de mogelijkheid om tijdens de keuring aanwezig te zijn en in dialoog te gaan met de keurmeesters, een leerzaam aspect van de nieuwe opzet

Image
Aaan de hand van de slijtage van de kiezen kan nauwkeurig de leeftijd geschat worden

Image


Image
De geweien en kaken gaan door de handen van de leden van de keurigskommmissie.