Van de drie sprekers beet Bram Vreugdenhil  de spits af met een presentaitie over het Veluwe Beleid en de ecologische poorten. Hierbij staat centraal de Veluwe uit te laten groeien tot een sterk kerngebied in de Nederlandse en Europese Ecologische hoofdstructuur, dat wil zeggen tot een aaneengsloten natuur- en boslandschap met kwaliteit, weinig barrieres, passeerbare wegen en robuuste verbindingen naar de omliggende natuurgebieden.

Agrier Dekker uit de polder belichtte de consequentie voor de landbouwers en pleitte voor een goede regeling vooral en niet de boeren voor voldongen feiten te plaatsen. Met zijn opmerking over het beheer in de Oostvaardersplassen kreeg hij de handen aanwezigen flink op elkaar en hij zou letterlijk dwars gaanliggen in de ecologische verbinding tussen de Oostvaardersplassen en de Veluwe.

Bas Worm hield een levendig betoog over de ecologische poorten en waar die letterlijk toe leiden, o.a. naar het Rechswald een geisoleerd natuurgebied net over de grens. Ook gaf hij aan dat leeg- of volloop van de Veluwe niet zo gauw zal gebeuren en concludeerde an de hand van eerdere onderzoeken, dat het hooguit om enkele exemplaren per jaar gaat., langzam maar wel gestaagd. Maar het gaat om meer dan alleen maar het edelhert. Het edelhert als boegbeeld staat als symbool voor de poorten; als het edelhert er gebruik van maakt.dan zit het voor de rest van de fauna wel goed. Gelukkig maar, want als die dure poorten en ecoduc ten alleen voor de uitwisseling tussen de verschillende hertenpopulatie bedoeld was, dan was het eenvoudiger en goedkoper om een paar herten te vangen, in een vrachtauto te zetten en elders uit te zetten.

Image
Het symposium wordt geopend door mevrouw M. van der Tas, voorzitter van de Veluwecommissie.

Image
Onder leiding van Mr. G.J. de Graaf , burgemeester gemeente Apeldoorn met als forumleden de heren A. Vreugdenhil, Provincie Gelderland, D. Dekker, Landbouworganisatie en P.B. Worm, edelhertdeskundige.

Image
Bram  Vreugdenhil

Image
De doelen van de ecologische poorten

Image
Bas Worm, deskundige op het gebied van herten en ecologische verbindingen liet ons een overzicht, het nut en het uiteindelijke effect van de verbindingen zien.

Image
Gaan de herten zich verdringen om de nieuwe gebieden te gaan bevolken?

Image
Zo'n vaart zal het dus niet  lopen, slechts een of twee herten per jaar zullen hun hun leefgebied daadwerkelijk permanent verlaten.

Image
Heer Dekker: "Eerst de portemonee op tafel dan gaan we praten" Nu worden er eerst plannen gemaakt zonder de mensen er in te betrekken.

Image
De tentoonstelling beperkte zich tot een selectie per leefgebied van biezondere of juist gewone geweien en diende ter ondersteuning van de voorlichting over het uitgevoerde beleid.

Image

Een verlotering met een grote hoeveelheid aan gratis ter beschikking gestelde prijzen diende om de begroting sluitend te maken.