31-03-2007 Grofwildbeheerdag op het terrein van het Aardhuis te Hoog Soeren.

Foto: Jan Paulides

Uitnodiging voor de Grofwildbeheerdag 2007

Zaterdag 31 maart 2007 zal op het terrein van het Aardhuis te Hoog Soeren [Amersfoortseweg, N-344 t.h.v. hectometerpaal 30.2] de Grofwildbeheerdag 2007 worden georganiseerd door de Stichting Het Aardhuis, IPC Groene Ruimte, Vereniging tot Behoud van het Veluws Hert, Vereniging WildbeheerVeluwe, Regio Veluwe Betuwe van de Vereniging Het Reewild [VHR] en de Stichting Het Nationaal Park De Hoge Veluwe.


In 2006 heeft de Grofwildbeheerdag in het teken gestaan van de ecologische poorten van de Veluwe en welke gevolgen deze hebben voor de grote hoefdieren. Zowel politiek, bestuurders, provincie, terrein eigenaren, terrein beherende organisaties (t.b.o’s), deskundigen (gedrag grote hoefdieren) als wel landbouw hebben hier met veel enthousiasme aan deel genomen. De dag heeft geleid tot meer begrip voor elkaars standpunten en vooral dat plannen serieus genomen worden

Op 31 maart 2007 wordt een vervolgstap gezet.

De vraag nu is, hoe de verschillende partijen denken dat het beheer van de grote fauna zal moeten gaan plaats vinden als de plannen rond 2010 gerealiseerd zijn. Hoe zien terreinbeherende organisaties dat in de toekomst en welke rol de huidige uitvoerders (jagers) en de Provincie als o.a. vergunningverstrekker hier
in zullen spelen. Omdat beheer van grote hoefdieren op een dergelijk areaal, lange termijn planning is, en 2010 al snel voor de deur staat is een brede discussie over dit onderwerp van groot belang.
De discussie zal ook dit jaar plaats vinden in de vorm van een forumdiscussie met alle belanghebbende partijen.
Provincie en Terreinbeherende organisaties kunnen aangeven wat hun zienswijze is. Daaruit kan blijken welke overeenstemmingen en tegenstellingen (belangen) er zijn, en welke gevolgen dit zal hebben voor stakeholders en uitvoerders in het faunabeheer.
We rekenen natuurlijk op de komst van vele beleidsmakers en ook op uw komst, het gaat tenslotte ook over uw toekomst als uitvoerder.

Het symposium zal worden geopend door de voorzitter St. Het Aardhuis en zal staan onder leiding van Mr. G.J. de Graaf, burgemeester gemeente Apeldoorn.


Programma:

09.30 uur opening m.m.v. blazers Aardhuis
09.40 uur presentatie dhr. Spek
10.00 uur Inleider Geldersch Landschap, dhr. Geraedts
10.20 uur Inleider Staatsbosbeheer
10.40 uur Inleider Particulier terreineigenaar dhr. Schimmelpenninck
11.00 uur koffie pauze
11.20 uur Inleider Prov. Gelderland, dhr. Cronau
11.40 uur Inleider FBE Veluwe, dhr. Verwolf
12.00 uur discussie
13.30 uur aanvang buffet/bbq
16.30 uur einde dag / verloting

Het Aardhuis zal deze dag ook haar deuren weer openen voor het publiek.
Deelnemers aan het symposium hebben deze dag gratis toegang tot het Aardhuis

Kosten deelname:
Symposium en [uitgebreide] buffet/barbecue :
€ 25,-- [incl. koffie/thee en drankje]

Alleen bijwonen symposium :
€ 5,-- [incl. koffie/thee]

Alleen deelnemen aan [uitgebreide] barbecue/buffet :
€ 20.-- [incl. drankje]

Aanmelden:
Zij die het symposium willen bijwonen [of alleen 's middags van buffet/barbecue
willen gebruikmaken] worden verzocht zich voor 20 maart 2007 aan te melden
via onderstaande antwoordstrook.

Betaling:
Het verschuldigde bedrag kan worden overgemaakt op: Girorekening 631 996
t.n.v. J. van de Waerdt te Scherpenzeel o.v.v. Grofwildbeheerdag 2007.

Verloting:
Evenals vorig jaar zal er weer een grote verloting worden gehouden.
Loten zijn op deze dag verkrijgbaar.

Nadere informatie is verkrijgbaar bij:
Bart Boers tel. 055 – 37 88 100
Gerrit Jan Spek tel. 0578 – 576 124
Jaap van de Waerdt tel/fax. 033 - 469 17 97 e-mail: info@reewild.nl
Hans van der Woude tel. 06 - 55 166 027
====================================================

Ondergetekende:
[naam]
[postcode/woonplaats]
[telefoon / e-mailadres]

zal op zaterdag 31 maart 2007 aanwezig zijn op de Grofwildbeheerdag
en neemt deel aan:

o symposium, kosten € 5,--
o symposium en buffet/barbecue, kosten € 25,--
o alleen buffet/barbecue, kosten€ 20,--
[handtekening]

o aankruisen wat van toepassing is

Deze strook voor 20 maart 2007 zenden [zonder postzegel] aan:

VHR, Antwoordnummer 2002, 3925 ZX Scherpenzeel, mailen naar
info@reewild.nl of faxen naar 033 – 469 17 97

Het verschuldigde bedrag is heden overgemaakt op:

girorekening 631 996 t.n.v. J. van de Waerdt te Scherpenzeel o.v.v
Grofwildbeheerdag 2007.