Image

Op een donkere zaterdagmorgen, maar wel met sneeuw en rijp nog op de bomen werden de laatste voorbereidingen getroffen voor de A.L.V. van onze vereniging in het Aardhuis

Image

Het oude jachthuis van Prins Hendrik is een passend onderkomen voor deze vergadering. Hier zien we een van de kamers op de eerste verdieping.

Image

Traditiegetrouw begint de dag met de welkomstklanken van Jachthoorngroep Het Aardhuis

Image

De aanwezigen horen aandachtig toe.

Image

De aanwezigen horen drie nummers blazen, allereerst het welkomsnummer de Begrüssing, vervolgens Auf auf zum fröhlichen Jagen.....

Image

...... met als derde nummer "Auf wiedersehen"

Image

Totaal waren er ca. 90 personen aanwezig. Waarschijnlijk door het slechtere weer zijn er enkele tientallen, ondanks hun voornemen, niet gekomen.
De voorzitter opent de vergadering en neemt het huishoudelijk deel door.

Image

De aanwezigen horen toe.

Image

De kascommissie verzoekt de de ledenvergadering om het bestuur decharge te verlenen voor het boekjaar 2003. De ledenvergadering stemde hiermee in.

Image

Henk Kersten wordt bedankt voor zijn inzet als rastercoordinator. Zijn taak gaat overgenomen worden door Henk Ruiterkamp.

Image

Tijdens de rondvraag worden er nog enkele vragen gesteld.

Image

De voorzitter deelt de uitslag van de kerstpuzzel mee, Cees Buijs is derde geworden en hij ontvangt een fles wijn.

Image

De voorzitter bedankt de heer Louwe ook materieel met een fles wijn voor zijn werk als lid van de kaskommissie.

Image

en zo ook de heer Mantink.

Image

Dork Prins, bioloog, natuurliefhebber en fotograaf geeft een dialezing met als titel: "De natuur en de mens van oertijd tot heden"

Image

Vervolgens presenteert Christine Mouw haar twee boek, genaamd Omzwervingen.

{Image

Op een levendige wijze vertelt zij iets over haar visie op haar leven en de natuur.

Image

De toegesnelde lokale pers met niettemin 4 fotografen verdringen de mij, de verenigingsfotograaf, en ik besluit snel hun maar te fotograferen.

Image

Christine biedt haar eerste boek aan de voormalige boswachter P. van Asselt van o.a. de Elspeter Heide aan.

Image

Zij sluit af met een gedicht uit haar boek.

Image

Janny Buitenhuis stelt de leden in de gelegenheid om het boek direct aan te schaffen.

Image

Na afloop is er gelegenheid om door Christine een opdracht in het boek te laten zetten. Tientallen mensen maken hier gebruik van.

Image


Onze hinde vraagt nog even de aandacht voor de nieuwe verenigingscap met logo, verkrijgbaar voor € 9.95 in de winkel. Goed te gebruiken bij de aansluitende wandeling.

Image
Er zijn drie wandelingen, door het Aardhuispark, rond de voormalige houtskoolbranderij en naar de Asselse Hei.

Image

Voor deze gelegenheid als gids aaangewezen vertelt Jan Paulides iets over dit prachtige gebied tijdens de bronstperiode.

Image

Rob van Baarle is afgetreden als bestuurlid en wordt bedankt door onze secretaris Margriet Montizaan en onze voorzitter Erik Taalman Kip voor zijn inzet.

Image

Voor hem is een boek met beperkte oplage gekocht geschreven de de heer Fenter van Vlissingen over de herten in Schotland. Rob is duidelijk zeer blij met het boek.