Image

Image

De leden luisteren naar de hoornklanken van de Jachthoornblazersgroep

Image

Paul Buitenhuis, interim voorzitter, opent de vergadering.

Image

Gerard Schouten en Margriet Montizaan leggen hun bestuursttaken neer

Image

Margriet toont het ontvangen bronzen hert.

Image

Renee Willemsen neemt de secretaristaken van Margriet over

Image

Bas Worm versterkt het bestuur met als specialiteit: Ecologische verbindingen.

Image

Tijdens de rondvraag is er gelegenheid tot vragen stellen


Image


Een heet hangijzer blijft nog steeds het beheer in de Oostvaardersplassen. De heer Voute spuit zijn ongenoegen.

Image

Vier secreatarissen op een rij: vlnr: Renee, Margriet, Josje en Reina

Image

Aansluitend volgt er een wandeling door Hoog Soeren en langs de Asselse hei...........

Image

waarbij Peter van Asselt over de historie en over de omgeving vertelt.

Image

Henry Kats geeft een boeiende lezing over de Veluwe.