29-1-2008  Wie is de baas in het bos?

Er lopen veel zwijnen op de Veluwe, daar is iedereen het over eens. Ze zorgen voor overlast en verkeersongelukken, maar is dat erg? Daar is niet iedereen het over eens. En moet je er dan iets aan doen? Daar lopen de meningen totaal over uitéén. Rijst uiteindelijk de vraag: Wie is er nu eigenlijk de baas in het bos. Hoe moet het verder met al die zwijnen?