Veluwe - Denk je aan de Veluwe, dan denk je aan wild. Bedenk daarbij ook, wanneer je over de Veluwe rijdt, dat de herten, reeën en zwijnen plotseling de weg over kunnen steken. Vorig jaar werden er meer dan 1500 aanrijdingen op de Veluwe geregistreerd. Een droevig record. Juist in de mei en juni zal het weer vaak voor kunnen komen dat het wild de wegen oversteekt. Statisch gezien vertonen deze maanden een piek. 

Beperk uw snelheid, wees alert dat een overstekende dier zelden niet alleen is. Vaak komt het voor dat juist het tweede of derde dier wordt aangereden. Heel jammer, want dat had écht niet gehoeven. Ook al is het wild overgestoken, verminder nog meer snelheid. Bedenk ook dat meer aanrijdingen met wild betekent dat er meer afgeschoten zal te worden in verband met een te grote verkeersonveiligheid.

Aantal_aanrijdingen 2006 2007 2008 2009
edelherten  50  68   49   28
damherten  12  10   12     2
reeën  252  743  823  389
zwijnen  263  545  639  121

*2009 tot 11 mei

Bron: Stichting Groen Netwerk

Indien u betrokken bent bij een aanrijding met grofwild, dient u dit feit altijd via de politiemeldkamer te melden (0900-8844)! Dit is ook noodzakelijk indien u uw schade vergoed wil krijgen van uw verzekering. Ook is doorrijden na een aanrijding, zonder dat men zich bekend maakt, strafbaar.

Mocht u moeilijkheden hebben met het laden van de pagina en / of het filmpje dan kan dat komen omdat u niet over Quicktime beschikt. Deze eenvoudig videoapplicatie is gratis te downloaden via deze link (programma is ongeveer 21 Mb).