Dit hertenkalfje is gescheiden geraakt van de moeder doordat een rotte zwijnen tussen het kalf en de hinde is terechtgekomen. Alhoewel er in de verte even een paar honden blaffen, is het meeste geluid toch echt van een hinde, die haar kalf roept. Tot drie keer toe doen de zeugen een schijnaanval naar het kalf. Eénmaal hapt de zeug naar het kalf. Uiteindelijk komt het kalf weer bij de hinde.