Annie Schreijer-Pierik boekt een succes in de Europese Commissie. Schreijer heeft de Europese Commissie vragen gesteld over de vogelsoorten die zijn verdwenen in de OVP. De Europese Commissie heeft nu toegezegd een onderzoek te zullen uitvoeren. Vereniging het Edelhert ervaart dit als een steun in de rug bij haar strijd om een ander beleid in de OVP.

'De Europese Commissie onderzoekt berichten over bijzondere vogelsoorten die zijn vertrokken uit de kaalgevreten Oostvaardersplassen. Zo begint haar artikel. De EU-commissaris Vella (Natuur) geantwoord op vragen van Annie Schreijer-Pierik (CDA Europees Parlement). Het natuurgebied valt onder de Vogel- en Habitatrichtlijn van de Europese Unie.

Brussel wil zo nodig samen met Nederland de situatie te willen verbeteren: “Als uit de resultaten van het onderzoek een aanzienlijke achteruitgang van vogelpopulaties in het gebied of een aanzienlijke verslechtering van de habitats als gevolg van verkeerde cijfers van grote grazers blijkt, zal de Commissie de zaak samen met Nederland onderzoeken om de naleving van de richtlijn te waarborgen.” '

Al sinds enkele jaren blijven er vogelsoorten weg die zo'n twintig jaar geleden nog volop voorkwamen in het gevarieerde gebied. Het verdwijnen van de soorten is een gevolg van de overbegrazing van het gebied en de afwezig van bomen en bos de laatste tijd.

Het complete artikel is te lezen op de website van Annie Schreijer-Pierik.

Tekenverwijderaar

Tekenkaart bestellen: klik hier.

WOP-Atlas

Bestellen: zie hier.

We hebben 163 gasten en geen leden online

Fiona Boonk - Vangen en verplaatsen van herten

Alternatief beheerplan Oostvaardersplassen

Nota populatiebeheer

Beleidsvoorstel damherten

Download hier.

Ambassadeur van de natuur, het Edelhert in Nederland

Verkrijgbaar op DVD voor € 9,95.

D.R. Lammertsma & H.A.H. Jansman - Quickscan Contraceptie Hoefdieren