Foto: Jan Paulides

De hinde komt even polshoogte nemen bij haar kalf.