Drukjacht toegestaan op de Veluwe

Wegens een explosieve groei van het aantal wilde varkens op de Veluwe heeft de Provincie Gelderland toestemming gegeven voor drukjacht op de wilde zwijnen. Met de gangbaremethode worden er te weinig gedood.

In Nederland is de jacht op wild sinds 20001 aan strengere regels gebonden. Zo is drijfjacht verboden en voor drukjacht kan onder voorwaarden ontheffing worden verleend. Bij de drukjacht mogen dieren op een rustige manier naar de jager worden gedwongen.

Enkele natuurorganisaties en de Partij voor de Dieren zijn tegen de drukjacht. Het aantal wilde zwijnen is de laatste jaren sterk gegroeid door de zachte winters en het grote voedselaanbod in de bossen door gigantische mast van voornamelijk eikels.

Foto: Jan Paulides

Foto: Jan Paulides