Foto: Jan Paulides

Deze zwijnendoorgang is nog niet zo lang afgesloten, het gaas wat overbleef ligt er nog naast. Goed te zien is de zwarte grond door intensief gebruik door de zwijnen.

Navraag bij de SBB geeft duidelijkheid: Aan de Vierhouterbosch kant is men bezig een stuk van 15 ha in te rasteren t.b.v. bosverjonging of nieuwe aanplant en de in-/uitsprong komt juist in dit stuk uit. De komende 10 jaar zal het raster gesloten blijven.