De vereniging heeft zich ingespannen om ecoduct Terschuur als verbinding voor Veluwe en Utrechtse Heuvelrug weer op de politieke agenda te krijgen. Het edelhert van de Veluwe zou daarmee zijn gebied fors zien uitgebreid. Het bestuur constateerde dat er best enige haast mee was om dit te kunnen realiseren. Afgelopen juli is er een bijeenkomst gehouden waarover in het tijdschrift Het Edelhert uitgebreid is geschreven. Daarna zijn er brieven geschreven en telefoontjes gepleegd en op 10 maart j.l. stond het onderwerp op de Provinciale agenda in Utrecht. De motie is aangenomen met 31 voor en 16 tegen. Voor: D66, GL, CU, PvdA, SP, 50plus, en JA21. Tegen: VVD, CDA, PVV, SGP. Hier volgt de motie. 

Motie Groene Loper voor een Robuuste Verbinding met de Veluwe

kop motie kln

De Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering op 17 maart 2021, voor de behandeling van het voorstel omgevingsvisie en interim-omgevingsverordening,

constateren dat:

overwegen dat:

spreken uit dat:

verzoeken Gedeputeerde Staten om

verzoeken Gedeputeerde Staten voorts om

en gaan weer verder met de vergadering.

De complete motie is op de pagina van Provinciale Staten Utrecht te downloaden, op deze pagina is het motie 12.