Geheel 2010, 2011 en het eerste deel van 2012 staat de realisatie van de negen ecoducten op de planning. De opdracht is H2Eco in mei dit jaar gegund in het kader van het MJPO (Meerjarenprogramma Ontsnippering). Wij houden U op de hoogte.

 Jeroen Pastink is projectleider bij H2Eco, de combinatie die voor begin 2012 negen ecoducten gaat realiseren. De opdracht is H2Eco in mei dit jaar gegund in het kader van het MJPO (Meerjarenprogramma Ontsnippering). "Voor ons is dit project een grote aanbesteding en een mooie uitdaging; het zijn negen losstaande ecoducten. De charme is dat het veel vrijheid met zich meebrengt."

 

H2Eco is sinds mei dit jaar gestart met de voorbereidingsfase van dit omvangrijke project. Jeroen Pastink is projectleider van “de Koepel”, verantwoordelijk voor het voorbereidingstraject. Zijn team bestaat momenteel uit twee werkvoorbereiders en een ontwerpcoördinator. Jeroen legt uit waar H2Eco voor staat en geeft nuchter en beknopt een overzicht van de stand van zaken najaar 2009. Bovendien doet hij een dappere poging om een leek in kort bestek bij te praten over de aanpak van een dit omvangrijk project.

H2Eco
“H2Eco is een combinatie van Hegeman Beton- en industriebouw BV en Mobilis BV. Beide bedrijven zijn betonbouwers en construeren voornamelijk bruggen, tunnels en viaducten, meestal in opdracht van Rijkswaterstaat en ProRail. Op het gebied van ecoducten hadden zowel Hegeman als Mobilis al enige ervaring. Hegeman heeft bijvoorbeeld het ecoduct Leusderheide gebouwd en Mobilis heeft ecoduct de Borkeld bij Holten (Overijssel) en ecoduct Kootwijk bij Apeldoorn over de A1 gerealiseerd. Op basis van die afzonderlijke ervaring in het bouwen van ecoducten is het samenwerkingsverband H2Eco opgericht, specifiek voor aanbesteding van de negen ecoducten. H2 staat dan voor Hegeman en Haverkort Voormolen BV (de vroegere naam van Mobilis) en Eco is een knipoog naar de negen ecoducten.

Hier staan we nuJeroen Pastink, projectleider
Wat betreft de aanpak, zijn we nu in de voorbereidingsfase. Dat houdt in dat we ons allereerst concentreren op het ontwerp. Vervolgens is het zaak vergunningen aan te vragen en houden we ons bezig met de inkoop. Het ontwerp hebben we intern aangekocht bij Mobilis, zij hebben een prima ontwerpafdeling. Verder hebben we offertes aangevraagd voor bijvoorbeeld prefab leggers en grondwerk.

Geheel 2010, 2011 en het eerste deel van 2012 staat de realisatie van de negen ecoducten op de planning. Op dit moment zijn we dus nog bezig met de voorbereidingen en begin 2010 begint de bouw van het ecoduct in Nijverdal. Voor het tweede kwartaal staat het ecoduct Petrea Hattemse Poort gepland, daarna is Hoog Buurlo aan de beurt maar veel verder kijken we nog niet. De planning op lange termijn is afhankelijk van zoveel factoren.

Ecologische component
De ecologische component is in eerste instantie terug te vinden in het ontwerp: de inrichting van het ecoduct en het landschap eromheen. Daarvoor hebben we een architectenbureau in de arm genomen met veel ervaring in de inrichting van het landschap. Bovendien is er sprake van samenwerking met Natuurbalans uit Nijmegen. Deze natuur- en milieuorganisatie assisteert ons bijvoorbeeld bij het aanvragen van de noodzakelijke vergunningen en komt ook op locatie de situatie bekijken.