In Memoriam Karel Wiecherink (23-6-1953 – 22-12-2023)

 Tijdens de Algemene ledenvergadering van 4 maart 2023 trad Karel aan als lid van het dagelijks bestuur met als doel de vacante functie van penningmeester te vervullen. Ook in de voorliggende maanden was hij al actief als aankomend bestuurslid.

Karel heeft in de helaas te korte periode een belangrijke rol gespeeld binnen het bestuur. Zo hield hij zich niet alleen bezig met de financiën, maar had ook op andere onderwerpen een bijzondere inbreng. Positief kritisch ingesteld als het ging over uitgaven, zo werden bestedingen uit het verleden nog eens onder de loep genomen om te bezien of hierop bezuinigingen mogelijk waren.

Een aantal maanden geleden kwamen de eerste signalen van zijn ziekte. Klachten die in eerste instantie niet ernstig leken. Echter, vrij snel werd besloten dat een intensieve behandeling noodzakelijk was. Regelmatig was er contact tussen Karel en bestuursleden. Hij leek optimistisch over de kansen van herstel. Zo zei hij dat hij helaas de ledendag moest missen, maar uitging van aanwezigheid op de ALV van maart 2024. Zelfs enkele weken geleden leek de genezing door te zetten, zo vertelde hij bezig te zijn een Latijnse tekst te vertalen, terwijl hij even daarvoor nog nauwelijks in staat was een pagina van een boek te lezen. 

Karel overleed thuis in het bijzijn van Mariet, zijn echtgenote. Op vrijdag 29 december vond de uitvaart plaats in aanwezigheid van onder meer bestuursleden.

Wij gedenken Karel in dankbaarheid voor zijn inbreng en vriendschap. Zijn overlijden is een groot gemis.

Het Bestuur.