Onlangs werden wij als Vereniging op de hoogte gebracht van het feit dat op 31 augustus j.l. ons lid Evert (Jan) Veenendaal uit Ede op 86 jarige leeftijd overleden is.

Al in vroege uitgaven van ‘Het Edelhert’ heeft menige foto van Evert gestaan. Want naast lid was hij ook een begenadigd natuurfotograaf. Jarenlang is hij portier bij een van de ingangen van park De Hoge Veluwe geweest. Buiten zijn werkuren was hij veelvuldig in het park zelf te vinden om te fotograferen, maar hij was ook regelmatig op pad op de Planken Wambuis of andere bos- en natuurgebieden rondom Ede. Naast foto’s maakte Evert ook filmbeelden en geluidsopnamen. 

Evert Jan Veenendaal kln  

Foto: Evert Jan Veenendaal

De Vereniging heeft uit zijn nalatenschap het nodige beeld- en geluidsmateriaal mogen ontvangen en zal hier gepast en in dankbaarheid gebruik van maken.

Wij wensen zijn familie, vrienden en kennissen veel sterkte toe. Op de website van ‘De Veluwenaar’ is ook een bericht gewijd aan Evert Veenendaal, zie de Veluwenaer.

P.S. Mocht u ook Vereniging het Edelhert mee willen laten delen in uw nalatenschap, in financiële of materiele zin, dan stellen we dat natuurlijk zeer op prijs. U kunt hier contact over opnemen met onze secretaris of penningmeester (secretaris@hetedelhert.nl of penningmeester @ hetedelhert.nl).