In 2017-2018 waren er in de Oostvaardersplassen (OVP) 5230 grote grazers geteld waaronder 3950 edelherten, 1050 paarden en 230 runderen. Het beschikbare, grazige deel van de OVP, ongeveer 2000 ha was inmiddels volledig kaal gegeten, vogels waren vertrokken en al het struweel was verdwenen. Vele, vele dieren gingen dood van de honger en konden met wat geluk een vangschot krijgen. De landelijke en provinciale politiek wilde nu eindelijk een verandering van het door hun jarenlang gesteunde beleid in dit Natura 2000 gebied. De door hun benoemde Commissie Advies Beheer Oostvaardersplassen (Commissie van Geel) adviseerde een eind te maken aan dit experiment met een van de belangrijkste maatregelen terug te gaan naar 1100 grote grazers totaal!

Na 5 jaar is het SBB dan gelukt om dit aantal te bereiken, een ongekende giga klus met veel tegenslagen maar het is gelukt! Volgens berichtgeving van de NOS leven er nu 1100 grote grazers als voorjaarsbestand waaronder 500 edelherten en 600 paarden en runderen. Deze kille cijfers geven niet helemaal juist weer hoe moeilijk dit is geweest om dit te bereiken, Chapeau aan de bemanning SBB! Ook hebben we vorig jaar zelf kunnen zien hoe het gebied zich door veel extra menselijke inspanning heeft hersteld en hoe de kwaliteit van de runderen is verbeterd. De goede conditie van het rund was altijd een goede meetlat om verder geen zorgen te hebben over de kwaliteit van de andere grazers.

Ja en wat hebben we nu geleerd van dit hele OVP beleid?

Een ding is zeker, aantallen die eenmaal boventallig in een gebied zijn ontstaan zijn:

  1. heel moeilijk,
  2. gedurende een lange periode,
  3. met veel extra mankracht,
  4. met veel extra kosten

terug te brengen naar de gewenste aantallen.

 

En wat zijn dan de gewenste aantallen? Dit hangt voor 100% af van:

  1. de hoeveelheid zomer maar vooral wintervoedsel,
  2. de eisen die men heeft bepaald aan het Natura 2000 leefgebied,
  3. en de verdere doelstellingen van het beschikbare gebied.

Vooral voor deze doelstelling is de laatste jaren veel aandacht. Wil men in een bepaald gebied b.v. naar meer loofbomen of een vogelreservaat dan heeft dat grote consequenties voor het aantal grote grazers in dat gebied.

VhE wenst SBB, na deze behaalde doelstelling ook succes bij het uitvoeren van het geadviseerde, toekomstig beheer. Het rapport van de commissie van Geel adviseert om het aantal grote grazers niet groter te laten zijn dan 1500 dieren bij de najaarstelling!

Staatsbosbeheer Proficiat!