Beste mensen,

Dit jaar bestaat onze vereniging 75 jaar!

Hoe e.e.a. gevierd kan / gaat worden is door alle corona perikelen nog onzeker. Toch heb ik een verzoek aan u allen.

Heeft u foto’s van de afgelopen 75 jaar wilt u die dan beschikbaar stellen voor een op te zetten fotocollage. Het gaat hier om foto’s van personen die in de afgelopen jaren iets voor de vereniging hebben gedaan of om leuke foto’s die iets vertellen. Dus niet om foto’s van herten cq andere dieren.

Deze collage zou dan getoond kunnen worden op de Ledendag op 13 november a.s. en op het symposium (dit enkel als corona ons niet dwars zit).

U kunt de foto’s sturen naar:

Hennie J Degen

Buys Ballotstraat 20

7316 LC Apeldoorn

Mocht u de foto’s graag terug ontvangen geeft u dit dan even aan.

Digitaal materiaal graag naar mailadres: secretaris@hetedelhert.nl.