1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21

Vereniging Het Edelhert ......
 • heeft als belangrijkste doelstelling de bescherming van (de kwaliteit van) het leefgebied van de wilde fauna in Nederland, met name dat van het edelhert en damhert
 • waakt over het welzijn van edelherten en damherten
 • overlegt met overheden en andere natuurbeherende instanties
 • heeft een grote vrijwilligersploeg, die o.m. voor edelhertkalveren en reeën gevaarlijke rasters opruimt en beveiligt, wildakkers aanlegt en boompjes plant.
 • geeft voorlichting (o.m. via de media)
 • verzorgt regelmatig een grofwildcursus voor leden
 • organiseert excursies (ca. 20 per jaar, gratis voor leden en één introducé)
 • organiseert lezingen en presentaties
 • heeft een educatiecommissie, die een lesuur over wild verzorgt op scholen
 • is aanwezig op natuur- en milieumanifestaties
 • geeft het kwartaaltijdschrift Het Edelhert, informatie-brochures en speciale uitgaven uit (alle edities zijn als pdf te downloaden via deze website)
 • organiseert voor leden een jaarlijkse ALV en ledendag met een dagvullend programma
 • stimuleert de aanleg van wildviaducten over snelwegen. Gaf in de jaren '60 als eerste de aanzet hiertoe (A50)
 • wist begin jaren '90 het damhert als wilde diersoort voor Nederland te behouden
 • beziet het uitzetten van edelherten elders in het land kritisch-positief