Vereniging Het Edelhert ......
 • heeft als belangrijkste doelstelling de bescherming van (de kwaliteit van) het leefgebied van de wilde fauna in Nederland, met name dat van het edelhert en damhert
 • waakt over het welzijn van edelherten en damherten
 • overlegt met overheden en andere natuurbeherende instanties
 • heeft een grote vrijwilligersploeg, die o.m. voor edelhertkalveren en reeën gevaarlijke rasters opruimt en beveiligt, wildakkers aanlegt en boompjes plant.
 • geeft voorlichting (o.m. via de media)
 • verzorgt regelmatig een grofwildcursus voor leden
 • organiseert excursies (ca. 20 per jaar, gratis voor leden en één introducé)
 • organiseert lezingen en presentaties
 • heeft een educatiecommissie, die een lesuur over wild verzorgt op scholen
 • is aanwezig op natuur- en milieumanifestaties
 • geeft het kwartaaltijdschrift Het Edelhert, informatie-brochures en speciale uitgaven uit (alle edities zijn als pdf te downloaden via deze website)
 • organiseert voor leden een jaarlijkse ALV en ledendag met een dagvullend programma
 • stimuleert de aanleg van wildviaducten over snelwegen. Gaf in de jaren '60 als eerste de aanzet hiertoe (A50)
 • wist begin jaren '90 het damhert als wilde diersoort voor Nederland te behouden
 • beziet het uitzetten van edelherten elders in het land kritisch-positief