Geen jubileum zonder fotowedstrijd. Wij zijn dan ook verheugd in het kader van het 75-jarig bestaan van onze vereniging een bijzondere fotowedstrijd te kunnen aankondigen. Het thema is ‘ongebruikelijk’. Normaal gesproken wordt de fotowedstrijd alleen georganiseerd voor de leden van de Vereniging. Dit keer wordt daarop een uitzondering gemaakt. Ook kinderen en kleinkinderen van onze leden kunnen meedoen als zij op het moment van deelname 15 jaar of jonger zijn. Zij doen dan mee binnen de aparte jeugdcategorie.

Thema: 'ongebruikelijk'

Iedere ontmoeting met een edelhert of damhert is bijzonder en kan prachtige foto’s opleveren. Dat is tijdens de eerdere ‘Dick van den Hoorn fotowedstrijd’ in 2015 wel gebleken. Nu wordt de lat iets anders gelegd door het thema ‘ongebruikelijk’. Het gaat uiteraard om foto’s van onze doelsoorten edelhert en damhert, maar de bedoeling is nu deze vast te leggen (of vastgelegd te hebben) in een ongewone situatie. Wat ongebruikelijk is, laten we graag aan de deelnemers over, maar het mag duidelijk zijn dat we niet op zoek zijn naar ‘gewone’ beelden van edelherten in bos of hei (hoe mooi die ook kunnen zijn). In het algemeen kan gedacht worden aan een hert in een ongewone omgeving, met een bijzondere achtergrond of voorgrond, in een bijzondere houding of in een andere ongebruikelijke situatie. Kortom: we zijn op zoek naar de niet-standaard ‘setting’ waarin zich een edelhert of damhert bevindt. De jury laat zich graag verrassen.

Prijzen en jury

Er zijn weer veel mooie prijzen te winnen voor de top vijf inzendingen, ook in de jeugdcategorie. Hierover en over de prijsuitreiking zal meer bekend worden gemaakt in de zomereditie van Het Edelhert. Bovendien is er natuurlijk de eer: de beste foto’s zullen met naamsvermelding worden opgenomen in het tijdschrift en mogelijk andere publicaties van onze Vereniging. Een deskundige jury zal de ingezonden foto’s vakkundig beoordelen. De uitwerking van het thema zal daarbij een belangrijk element zijn. Ook naar de technische kwaliteit wordt gekeken, maar deze is niet doorslaggevend. Laat u hierdoor dus niet afschrikken.

Spelregels

Voor de fotowedstrijd gelden de volgende spelregels:

→ alleen leden van de Vereniging en hun kinderen of kleinkinderen van 15 jaar of jonger op het moment van deelname kunnen meedoen; de kinderen doen dan automatisch mee binnen de jeugdcategorie,

→ per deelnemer mogen maximaal 3 foto’s worden ingezonden; de foto’s moeten door de deelnemers zelf zijn gemaakt,

→ op de foto’s moeten één of meerdere edelherten en/of damherten zichtbaar zijn,

→ de foto’s mogen overal genomen zijn, ook in het buitenland; wel wordt gevraagd bij inzending de datum en locatie te vermelden (liefst in de naam opnemen van het fotobestand),

→ foto’s mogen alleen beperkt worden bewerkt, zoals het in beperkte mate aanpassen van scherpte, helderheid, schaduwen, contrast, hooglichten, kleuren of witbalans, of het maken van een uitsnede, niet is toegestaan het overnemen van onderwerpen uit andere beelden of het weglaten van bepaalde elementen, ook het invoegen van teksten, een watermerk of signering van foto’s is niet geoorloofd,

→ de Vereniging krijgt het gebruiksrecht van alle ingezonden foto’s en is daarmee gerechtigd de foto’s te bewaren en te gebruiken in al haar media en publicaties zonder verdere instemming van de deelnemers, bij een dergelijk gebruik zal wel altijd de naam van de deelnemer worden vermeld.

Door deelname aan de fotowedstrijd verklaart de deelnemer deze spelregels te kennen en te hebben gevolgd.

Meedoen

Foto’s kunnen vanaf nu tot en met de sluitingsdatum van 15 oktober 2021 per e-mail als JPEG, JPG of PNG bestand worden ingezonden naar: fotowedstrijd75jaar@hetedelhert.nl, graag via WeTransfer, met per foto een maximaal digitaal formaat van 8MB. Graag in de naamgeving van de ingezonden foto’s al de naam van de inzender, datum en locatie verwerken (bijvoorbeeld: Edelhert op parkeerplaats – 1 juni 2020 - Lunteren – Piet Fotograaf).

In de e-mail graag vermelden: volledige naam, woonadres, telefoonnummer en, indien bekend, het lidmaatschapsnummer. Ook graag kort aangeven de datum en de locatie waar de foto(‘s) is (zijn) genomen en een korte toelichting bij iedere foto. Als wordt meegedaan aan de jeugdcategorie, dit graag aangeven met vermelding van de geboortedatum van de jeugdige deelnemer.