2024 2 Herten Heukelum kln

Als volger van het edelhert in binnen- en buitenland speur ik behalve woud en veld ook het WorldWideWeb af naar wetenswaardigheden over dit prachtige dier. Zo viel mijn oog dan ook over een aantal recente waarnemingen van edelherten begin mei bij het plaatsje Heukelum, gelegen in de West-Betuwe, aan de oever van het riviertje de Linge. 

Het betrof hier duidelijk edelherten in de vrije wildbaan die het in de fraaie landelijke omgeving van de Linge duidelijk wel naar hun zin hebben. Voor zover ik kon achterhalen betreft het een roedeltje van 5 jonge dieren waaronder één spitser en vier smaldieren. De aanwezigheid van deze dieren roept wel vraagtekens op. Waar komen ze vandaan? Zijn het ontsnapte dieren vanuit een hertenfarm? Voor zover bekend niet in de directe omgeving aanwezig en ook de optie dat de dieren afkomstig zijn vanaf de Veluwe of Limburg/Brabant leek niet echt waarschijnlijk. Wellicht dus ontsnapt vanuit een privé hertenkampje of illegaal uitgezet? Het gedrag van de dieren zou hierop kunnen wijzen, gezien de benaderbaarheid van dit roedeltje. Het feit dat er geen andere leeftijd bij zit is ook opvallend.

Het plaatsje Heukelum komt niet voor het eerst in het nieuws voor wat betreft het voorkomen van grofwild. In de winter/vroege voorjaar van 2017 liep er opeens een rotte wilde zwijnen, bestaande uit twee volwassen dieren en zes frislingen in het gebied rondom de Zuider-Lingedijk. Gezien het feit dat deze dieren vrij tam gedrag vertoonden werd aangenomen dat hier sprake was van een illegale uitzetting. Fauna Beheer Eenheid Gelderland besloot toen om over te gaan tot afschot. Ondanks een handtekeningenactie door een deel van de bewoners van Heukelum en kamervragen is dit vervolgens toch uitgevoerd. 

En dan nu weer deze edelherten. Wat te doen? Zou de eigenaar en/of diegene die deze dieren kwijt is of heeft uitgezet nog te achterhalen zijn en nog belangrijker, wat zal de beslissing zijn van de Fauna Beheer Eenheid Gelderland betreffende deze herten? 

We blijven het volgen.