Om iedereen kennis te kunnen laten maken met een enkele artikelen uit het tijdschrift plaatsen we er een paar. Onderstaand artikel is eerder verschenen in ons tijdschrift Het Edelhert. Dat tijdschrift krijgt u vier maal per jaar na lid worden van Vereniging het Edelhert. Dat kost slechts 25,- per jaar en dat kan hier: aanmelden als lid.

Sinds een aantal jaren vernemen we steeds vaker meldingen in Nederland van waarneming van Sika-herten (Cervus nippon s.l.). Van deze van oorsprong Aziatische soort is een tiental ondersoorten bekend, waarvan her en der in Europa de Japanse ondersoort C.n.nippon is geïntroduceerd. Zeker voor de Schotland-gangers onder ons is deze soort niet onbekend. Vooral niet omdat deze soort succesvol weet te hybridiseren met het edelhert (C. Elaphus s.l.) en als zodanig een bedreiging vormt voor de genetische integriteit van laatstgenoemde soort. Hybridisatie met het damhert is tot op heden niet bekend, ook niet uit rastersituaties waarbinnen beide soorten voorkomen. Daar hoeven we ons geen zorgen over te maken, maar over hybridisatie met het edelhert dus wel.

Onlangs werd bekend dat zich een populatie Sika’s had weten te vestigen in het Noord-Hollands Duinreservaat (NHD); een kleine speurtocht leverde al gauw op dat de oorsprong van deze dieren bekend is (ontsnapt bij een particulier die deze dieren hield, maar er inmiddels afstand van heeft gedaan) en dat ze er al langere tijd zitten (voorjaar 2018) en zelfs al jongen hebben gehad. De beheerder van het NHD schat de populatie nu op minimaal twee herten en vier hindes.

Vanwege het gevaar voor hybridisatie met het edelhert, schade en verkeersveiligheid (er zijn al drie aanrijdingen bekend met Sika’s rond het NHD) is door de beheerder in overleg met de provincie Noord-Holland besloten deze dieren als ongewenste exoot zo spoedig mogelijk uit haar beheergebied te verwijderen.

Dat gaat overigens niet zomaar, want het Sika-hert is geen inheemse diersoort en dus kan een ontheffing voor afschot niet worden verleend. Inmiddels is de beheerder op pad met een provinciale opdracht om deze dieren te verwijderen.

Tot zover de Sika’s in Noord-Holland. Totdat plotseling twee weken geleden een waarneming wordt gedaan van Sika’s in het Nationaal park Zuid-Kennemerland (NPZK. zie: Waarneming.nl). De foto’s lieten er geen twijfel over bestaan dat het hier ging om een Sika-hinde. Ook hier loopt inmiddels het Sika-hert rond. Daardoor getriggerd heb ik voor de VHE de waarnemingen in Nederland vanaf 1 januari 2019 eens op een rijtje gezet.

In totaal zijn er vanaf 1 januari 2019 elf waarnemingen gedaan van Sika’s in de vrije wildbaan: acht maal uit Noord-Holland (één uit het NPZK, zeven uit het NHD), twee uit Noord-Brabant (echter zonder foto dus voor mij niet overtuigend) en één uit Overijssel (hier wel een uiterst duidelijke foto van een Sika hert).

Deze Sika’s komen niet uit de lucht vallen en zijn allemaal afkomstig uit collecties en al dan niet moedwillig losgelaten. Een bedenkelijke situatie gegeven het feit dat deze soort zich makkelijk aanpast aan mens en landschap, maar totaal ander gedrag vertoont en zich veel geheimzinniger gedraagt dan bijvoorbeeld het damhert. Beheren van Sika’s is daardoor een kunst op zich. Nu loopt het nog op redelijke afstand van de edelherten elders in Nederland, maar het lijkt me verstandig om het zover niet te laten komen en deze exoot als ongewenst te verklaren en te verwijderen uit het Nederlandse landschap. Voor je het weet heb je immers zo weer een nieuwe probleemsoort waar we jaren over kunnen discussiëren en niets oplossen tot het te laat is.