Aanspreken is het beoordelen van het wild op gezondheid, geslacht (mannelijk of vrouwelijk) en op leeftijd. Hoe je dat doet en waar je op moet letten leer je in de cursus ‘Aanspreken Herten en Zwijnen’. 

Vereniging het Edelhert gaat begin 2024 de aanspreekcursus voor de vierde keer houden. Dit gaat plaatsvinden in de maanden maart en april. De docenten zijn Johan Wensink, Rik Schoon, Gerrit Jan Spek en Bas Worm (tevens cursusleider namens VhE).

 Aanspreken 23 1 Bas kln   Aanspreken 23 2 Bas kln

 

De cursus gaat bestaan uit vier theorielessen:

  • Algemene inleiding over de cursus aanspreken, en introductie aanspreken van edelherten: 7 maart (Bas Worm),
  • 2eavond aanspreken edelherten: 21 maart (Johan Wensink)
  • Aanspreken damherten:4 april (Rik Schoon)
  • Aanspreken wilde zwijnen:18 april (Gerrit Jan Spek).

Aanspreken 23 3 Bas kln

Daarnaast zijn er – afhankelijk van de animo van de cursisten - 1 tot 3 veldexcursies voorzien voor de soorten edelhert (Veluwe), damhert (AWD) en wild zwijn (Veluwe) afzonderlijk. 

De cursusavonden vinden fysiek plaats, dus niet digitaal!

Verdere gegevens over de cursusavonden:

  • De vier bijeenkomsten vinden plaats op 7 maart, 21 maart, 4 april en 18 april. Het betreft donderdag-avonden van 19:30 tot 22:00 uur.
  • Locatie: Steunpunt Groen Netwerk in Tongeren bij Epe.
  • De cursisten ontvangen een full-color reader.
  • Afhankelijk van de animo: 1 tot 3 veldexcursies (eventuele kosten van deze excursies zijn niet in de cursusprijs inbegrepen!).
  • Minimaal 25, maximaal 35 cursisten.
  • Prijs: € 275 voor leden en € 325 voor niet-leden.

Mocht u interesse hebben, dan kunt u uw belangstelling kenbaar maken door inschrijving bij de penningmeester via penningmeester@hetedelhert.nl onder vermelding van uw naam, mailadres en liefst ook (mobiel) telefoonnummer. Mocht u meerdere personen op willen geven, dan voor elke persoon afzonderlijk bovengenoemde gegevens opgeven.

In het tijdschrift is ook informatie hierover opgenomen. 

Hebt u belangstelling? Schrijft u zich dan in, we houden u op de hoogte en we zien u graag op de cursus!