Volgens Het NOS Nieuws heeft minister Adema in de Tweede Kamer aangekondigd dat
edelherten, damherten en andere veelal geimporteerde wilde dieren vanaf 2024 niet
meer als hobby- of huisdier gehouden mogen worden. Met deze maatregel wordt er ook
een einde gemaakt aan het houden van exotische hobby huisdieren zoals stokstaartjes,
luipaarden en de serval. Om dit beleid kracht bij te zetten is er een lijst gemaakt waar
dertig diersoorten opstaan, inclusief alle gebruikelijke (kinder)boerderij dieren die na 1
januari 2024 nog wel gehouden en verhandeld mogen worden. Voor de ‘verboden’ dieren
die er in de diverse rasters nog zijn is er een fokverbod zodat deze langzaam zullen
verdwijnen.

Persoonlijk denk ik een goede beslissing want herten en de andere, niet op de lijst
voorkomende dieren zoals een luipaard horen in de vrije natuur en niet in een rastertje
of de woonkamer!
Je kunt het wel hebben over de lijst met toegestane dieren: waarom bijvoorbeeld het Chinese
waterree wel en een muntjak niet? In Groot-Brittanië weten ze alles over het houden van
deze dieren met de bijkomende nadelen.

Wat in de argumentatie niet te lezen is is het grote voordeel van deze nieuwe regeling.
Zo zal onze Nederlandse natuur met al deze losgebroken of moedwillig losgelaten
exoten niet meer ‘vervuild’ worden zoals in de afgelopen jaren is gebeurd met:
1. Sikaherten in de Noord Hollandse duinen, sinds kort lopen er een klein aantal
afkomstig uit een rastertje maar worden ook waargenomen in andere delen van
het land wat weer door ongewenste kruisingen een gevaar kan vormen voor het
Nederlandse Edelhert (Bron: zoogdiervereniging).
2. De Muntjak. Over heel Nederland maar vooral in het Brabantse land zijn er
diverse waarneming van de Muntjak (Bron: Zoogdiervereniging). Vermoedelijk nu
nog onder het bestaansminimum maar het kan een ware plaag worden door de
hoge reproductiesnelheid.
3. De halsbandparkiet die vanuit gevangschap zo'n beetje de hele Randstad heeft
bevolkt.
4. Het damhert. In de verslagen van diverse Provinciale Fauna Beheer Eenheden is
duidelijk op te maken dat er in Nederland, ontsnapt uit rastertjes of losgelaten, al geruime tijd
op veel plekken kleinere populaties damherten ontstaan. Meestal op plaatsen waar deze
niet gewenst zijn en landbouw en/of verkeerschade veroorzaken.
5. De wasbeer en wasbeerhond zijn inmiddels in Nederland al volledig
ingeburgerd, deze soorten komen oorspronkelijk allemaal uit gevangenschap.
Kleine voorbeelden met mogelijk grote gevolgen voor onze inheemse fauna en flora. Het
gesleep van de laatste jaren met planten en dieren, bewust of onbewust heeft een lange
waslijst aan exoten opgeleverd waarvan sommige inmiddels tot een ware plaag zijn
uitgegroeid zoals de Japanse duizendknoop, de Amerikaanse rivierkreeft en de
halsbandparkiet.