Balans per 31 december 2017 van Vereniging het Edelhert

                       
                       

ACTIVA

         

PASSIVA

         
   

31-12-2017

31-12-2016

  31-12-2017

31-12-2016
                       

Vaste activa

       

Eigen vermogen

       
                       

Aanhanger en inventaris

1

 

1

Eigen vermogen

43.562

 

43.574

 
           

Jaarresultaat

7

 

-12

 

Vlottende activa

           

 

 
                43.569

43.562

Voorraad winkel

750

 

792

 

Voorzieningen

       

Debiteuren

1.400

 

4.188

             

Te ontvangen rente

83

 

368

 

Dickvandenhoornfonds

36.801

36.801

Borgsom

 

77

 

77

             

Vooruit betaald

1.636

 

0

             

Overige vorderingen

207

 

207

 

Kortlopende schulden

       
   

 

             
    4.153

5.632

Crediteuren

2.550

 

8.590

 

Liquide middelen

       

Vooruit ontvangen contributies

8.604

 

7.341

 
           

Vooruit ontvangen cursuskosten

0

 

1.830

 

ABN AMRO r.c.

4.370

 

3.695

 

Vooruit ontvangen diversen

15

 

0

 

Rabobank r.c.

3.666

 

3.379

 

Overige schulden

1.577

 

0

 

Rabobank spaarrekening

80.925

 

85.057

     

 

 

PayPal r.c.

0

 

361

      12.745

17.761

Kas

 

0

 

0

             
   

 

             
     

88.961

 

92.492

           
                       
     

93.116

 

98.124

    93.116

98.124

_ _ _ _ _ _ _ Met dank aan onze adverteerders in 2019 in Het Edelhert: _ _ _ _ _

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8