Vereniging Wildbeheer Veluwe (VWV) is jaarrond op vele fronten actief. Soms zichtbaar en vaak onzichtbaar. Zo verzorgt VWV naast tellingen ook de monitoring van het afgesproken getalsmatige beheer van grofwild op de Veluwe. Jaarlijks verzorgt VWV de rapportage van het uitgevoerde beheer, de evaluatie en conclusie van de resultaten en het advies voor het uit te voeren beheer in het komende jaar. Dit gebeurt in nauwe samenspraak en overleg met de Faunabeheereenheid en alle overige betrokken partijen.  Ook verzorgt VWV de distributie en uitgifte van de unieke wildmerken die zijn gekoppeld aan de afgegeven machtigingen voor het uit te voeren beheer op basis van de ontheffing van de provincie en Faunabeheereenheid.

VWV zet zich in voor het bevorderen van kennis en ervaring bij haar leden met betrekking tot alle zaken rond grofwildbeheer en het geven van voorlichting en bevorderen van kennis van faunabeheer, gebaseerd op ecologische beginselen aan terreinbeheerders en eigenaren.

Tevens adviseert VWV de Faunabeheereenheid en Provincie en zijn deze, waar nodig, behulpzaam voor het verkrijgen van ontheffingen voor het grofwildbeheer.

www.verenigingwildbeheerveluwe.nl