Waanbeeld
Seger baron Van Voorst tot Voorst, directeur van de stichting het Nationale Park Hoge Veluwe schrijft in een brief aan de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Landbouw, natuurorganisaties en ecologen af moeten van het waanbeeld dat herten zich overal over Nederland behoren te verspreiden via nieuw aangelegde natuur, zo is te lezen in de Telegraaf van vandaag.

Redenen zouden zijn, dat er te veel schade is aan landbouw en particuliere tuinen, dat de kaalslag onder inheemse boomsoorten veel te groot is en er geen goede schadeloosstelling is. " Boeren worden afgescheept met een fooi. Particulieren krijgen helemaal niets."  Ook het risico van aanrijdingen zou te groot zijn. Ook zou het wild MKZ, Q-koorts en andere ziekten meedragen. "Zolang het op de Veluwe een chaos is, moet je dat niet willen exporteren".
Aankoop voegde niets toe
Van Voorst tot Voortst is blij dat veel van de ecologische verbindingen niet doorgaan. "Die hele aankoop voegde niets toe". Net zomin als de aanleg van die megalomane ecoducten voor herten." De directeur, die zelf 5400 hectare beheert, verwerpt de hetze van gesubsidieerde natuurclubs tegen het kabinetsbeleid. "Subsidies zijn niet heilig. Als ik grond aan wil kopen, trek ik zelf de knip. Ik vraag geen geld van belastingbetalers. Het is een illusie dat alleen door grondaankoop natuur ontstaat."

De vernietiging van goede landbouwgrond is volgens Van Voorst funest voor het voedselaanbod van de vogels en dieren die de natuurliefhebbers zo graag beschermen. "Beesten moeten eten. Dan moet je niet een boer uitkopen en met de bulldozer de vruchtbare bovenlaag weghalen. Graanteelt en graslanden, afgewisseld met bos, zijn juist onmisbaar."