Tanden en kiezen

Net zoals als bij de mens heeft het hert eerst melktanden en breken later de definitieve tanden en kiezen door. Omdat dit een vrij stabiel proces is, kan aan de hand van de groeistatus en de slijtage van het gebit de eerste 2 jaar vrij nauwkeurig de leeftijd van het hert bepaald worden. Na 2 jaar kan alleen nog maar een indicatie gegeven worden aan de hand van de slijtage van het gebit. De slijtage is niet alleen afhankelijk van de ouderdom van het hert, maar ook afhankelijk van de genoten voeding door de jaren heen. Aan de hand van diversen kenmerken zoals de gewei specificatie, zoals diameter van de rozenkrans, lengte van de rozenstokken, massa in het gewei en de kaken kan een nauwkeurigere schatting gemaakt worden.

leeftijd omschrijving (per kaakhelft)
afbeelding
tot 2 maanden
-3 melksnijtanden (i1+i2+i3) en 1 hoektand zichtbaar
volgen nog
2-3 maanden
-Eerste 3 premolaren (p1+p2+p3) komen achter elkaar door
-3e premolaar (p3) is 3-delig
ca 4 maanden
-Achter de 3 premolaren komt de eerste blijvende kies (M1)
ca.14 maanden
-Snijtand wisseling (middelste snijtand (i1) wordt blijvende snijtand (I1)
ca.16 maanden
-Snijtanden wisseling (2e en 3e melksnijtand (i2+i3) wordt blijvende snijtand I2+I3)
17-18 maanden
-Melkhoektanden worden gewisseld
(in de onderkaak tegen de snijtanden, in de bovenkaak zijn dit de grandels en staan vrij)
22-25 maanden
-De derde blijvende kies breekt door (M3)
ca.25 maanden
-De melkkiezen zijn afgesleten en wordt gewisseld naar P1+P2+P3 (P3 is 2-delig!)
ca.30 maanden
-De derde blijvende kies M3 is volledig uitgegroeid


Opmerkelijk is dat de derde premolaar (melkkies) 3 lobben heeft en na de wisseling met ca. 25 maanden heeft de kies 2 lobben.