ronald drents hert 2 kln   ronald drents hert 1 kln

Ik heb van harte de petitie ondertekend van Mark Tuit, directeur van IVN Noord,
om het edelhert in Drenthe te behouden. De provincie Drenthe maakte in haar faunabeheerplan in 2014 nog ruimte vrij voor edelherten, damherten en wilde zwijnen. In 2017 boog een provinciale stuurgroep, bestaande uit overheden, natuurorganisaties, jagers, boeren en ondernemers, zich over de vraag of edelherten in Drenthe kunnen (over)leven. De consequenties zijn besproken en in Drenthe zijn een aantal gebieden aangewezen die geschikt zijn, zoals het Het Nationaal Park Drents-Friese Wold. Natuurorganisaties zijn voor. In Drenthe heeft men onderwijl natuurgebieden met elkaar verbonden. Zo heeft Staatsbosbeheer de afgelopen jaren de natuur geschikter gemaakt voor rondtrekkende dieren, waardoor dieren de ruimte krijgen om veilig van het ene naar het andere gebied te trekken. Zo kwam in 2013 het fauna-ecoduct over de A28 tussen Beilen en Spier tot stand die een vrije doorgang maakte.
Inmiddels zijn ook de wolf, otter en bever na langere tijd weder teruggekeerd in Drenthe.

Dwingelderveld is laatste jaren veel natter gemaakt, ideaal voor dieren zoals het edelhert.
Toch komt de introductie van het edelhert in groter verband nog steeds niet van de grond in Drenthe. Nu er een edelhert spontaan vanaf de Veluwe de IJssel overgezwommen en in Drenthe beland, wil de provincie het mooie dier na een verblijf van twee jaar zonder mores doden. Blijkbaar kan het edelhert, die ook in de Boerenveensche Plassen vlak bij Hoogeveen is waargenomen, in Drenthe goed gedijen. Maar het edelhert is schuw en laat zich overdag moeilijk zien. Nu laat ie zich overdag zien en wordt hij door heksenjacht mogelijk de nacht
in gedrongen. Zodra grofwild, waaronder ook het wilde zwijn, die ook in Drenthe zijn
gespot, de Drentse grens oversteken moeten ze nog steeds worden afgeschoten, waarbij verkeersveiligheid, volksgezondheid en landbouwschade worden aangedragen als redenen.

Het zero- tolerantiebeleid van de Provincie staat haaks op haar positieve opstelling eerder.
Als grofwild op de Veluwe wél kan gedijen waarom dan niet in Drenthe?  In Drenthe
is het veel minder druk met mensen en verkeer dan op de Veluwe en is de bodem voor edelherten veel voedzamer dan op de schrale Veluwe waar wild noodgedwongen mineraalstenen likt. Opvallend is dat in Drenthe de reeën veel voller en gezonder zijn dan op de Veluwe. Ook is in Drenthe veel meer ruimte in tegenstelling tot op en rondom de Veluwe.
Maar dat moet de Provincie Drenthe wel haar best doen de randvoorwaarden te creëren, zoals afrastering/roosters plaatsen, mensen voorlichten, een proefgebied maken en landbouwers compenseren. Maatregelen die allang eerder in de omgeving van Arnhem zijn genomen.

Bovendien is grofwild in Drenthe goed voor de natuurbeleving en het toerisme. Edelherten verkopen goed op de Veluwe. Jaarlijks trekken tijdens de bronst heel veel toeristen en fotografen, ook uit Drenthe, waaronder ondergetekende, vanwege de edelherten naar de Veluwe om daar de edelherten met hun machtige geweien live te beleven. Dat wil men en
kan toch ook in Drenthe? Wat is er mooier om op een koude, donkere nacht het
indringende burlen te horen. Drenthe recreatieprovincie één van Nederland? Want mij
betreft zou het natte heidegebied Nationaal Park Dwingelderveld een goed biotoop zijn. Want niet de droge heidegrond, maar grasrijke landen met veel water is het habitat van de edelhert.

Ik hoop van harte dat ik nog tijdens mijn leven een roedel edelherten in Drenthe mag beleven.

Ronald Wilfred Jansen, Hoogeveen