Recent heeft de vereniging ons erelid Z.H. Prins Floris van Oranje Nassau, van Vollenhoven uitgenodigd om eind september tijdens een wandeling over de Zuid-Veluwe de edelhertenbronst te aanschouwen.

Een groep van 12 actieve vrijwilligers van de vereniging gaat laat in de middag op pad door het Deelerwoud. Al snel wordt er een aantal damherten gespot. Opvallend is dat de damherten relatief rustig blijven bij het waarnemen van de groep mensen. Nadat de nieuwsgierigheid van de damherten afgenomen is, verdwijnen zij toch nog de dekking in. Even later ziet de prins als eerst een edelhert staan met de kop achter de bomen en het gewei aan weerszijden uitstekend. Ondertussen hoorden we de herten al burlen, we naderen de bronstplekken. We horen en zien tevens meerdere mannelijke damherten en een groter aantal stuks kaalwild.

Tegen schemer aan gaan we aan de rand van een groot open veld op een omgevallen boom zitten. Net onder de bomen blijven we goed uit het zicht en zien op ca 200 meter 2 bronstroedels van edelherten met elk een handvol aan kaalwild. Enkele jongere herten draaien om de roedels heen, maar durven niet te dichtbij komen. De herten horen we regelmatig burlen en ook vanaf een grotere afstand horen we no 2 of 3 herten burlen. In sommige gebieden, zoals de Asselse Hei en Planken Wambuis is de bronst al over en zijn de bronstherten alweer vertrokken. Hier nog niet. De bronst is in volle gang en hevigheid.

In het donker lopen we onder het toeziend oog van een faunabeheerder van Natuurmonumenten terug en praten nog even na rondom enkele vuurkorven.