Tussen het kreupelhout zit een zestienender te rusten. Minutenlang blijft hij bewegenloos. Ondertussen zien we van links een kaalwildroedel naderen. Steeds "veroveren" ze een stukje terrein en komen in de buurt van het hert.

Het hert merkt ze op, ondanks dat de wind uit een andere hoek waait en bedenkt zich geen moment. Op een drafje gaat hij er achteraan . Over de hei tot aan de bosrand. Dan blijft het hele gezelschap staan zekeren en komt daarbij niet tot een besluit. Dan wendt de leidhinde en draait achter het hert langs de dekking in.

Foto: Jan Paulides

Tussen alle dode takken staan wat biezondere takken omhoog

Foto: Jan Paulides

Na enige tijd komt het gewei tot leven

Foto: Jan Paulides

Op het zelfde moment komt een roedel kaalwild naderbij.

Foto: Jan Paulides

Dat laat het hert niet voorbijgaan en gaat er achter aan.

Foto: Jan Paulides

Foto: Jan Paulides

Aan de bosrand houdt het gezelschap in en zekert alvorens verder te lopen.

Foto: Jan Paulides

Het hert staat nog te kijken als het kaalwild achter hem langs de dekking intrekt.