Foto: Jan Paulides

Vele herten hebben al afgeworpen. Hier een groepje met allemaal nog met gewei.