Image

Op 3 maart diende het kortgeding aangespannen door de Dierenbescherming waarin zij eist dat Staatsbosbeheer dit jaar de grote grazers bij extreme weeromstandigheden bijvoert. De vereniging is bang dat de beesten weer in grote nood komen als het huidige weer aanhoudt.

SBB  verklaarde dat dit jaar nog maar 119 dieren in de Oostvaardersplassen zijn gestorven (stand eind februari). In dezelfde periode vorig jaar waren dat er 220. Volgens de instantie zijn de grazers dit jaar in goede conditie.

SBB verwacht dat bijvoeren een averechtseffect zal hebben. Als er veel voedsel is in het natuurgebied, planten de grazers zich sneller voort, waardoor de kuddes uitbreiden en er opnieuw voedselgebrek optreedt. Grote sterfte onder dieren is in grote natuurgebieden volgens SBB ook niet uitzonderlijk. Het wil pas gaan bijvoeren als 60 procent van de populatie omkomt van honger en uitputting. De Dierenbescherming vindt dat Staatsbosbeheer de dieren onnodig laat lijden.

Het beheer van de Oostvaardersplassen heeft het afgelopen jaar geleid tot veel vragen uit de Tweede Kamer. Minister Veerman (LNV) heeft daarom een internationale onderzoekscommissie voor de Oostvaardersplassen ingesteld, die over enkele maanden een rapport over het beheer zal uitbrengen.