Foto: Jan Paulides

Veluwe - 25 april 2007 Na een droge periode van ondertussen 5 weken verliezen de poelen veel van hun water. Vocht wordt bij reeën meestal in voldoende mate opgenomen via het voedsel vermeerderd met dauw. Herten en zwijnen zijn meer aangewezen op aanvullende vochtopname via het drinken. In de hete en droge periode juli vorig jaar hielp de brandweer een handje door een aantal (bijna) drooggevallen poelen in het bos van water te voorzien. Indien de droogte aanhoudt, wat er wel naar uitziet, zal het niet lang meer duren totdat er weer een beroep op de brandweer gedaan zal worden. Alhoewel er zeker nog geen sprake is van een noodsituatie voor het wild, een goedgevulde poel om te zoelen* zal zeker gewaardeerd worden, zeker door de zwijnen.

*zoelen: het rollen van het wild in een modder- of waterpoel ter afkoeling of om nadien de opgedroogde modderlaag met de in de vacht aanwezige ongedierte zoals luizen en teken weg te schuren.