Veluwe - Omdat de landbouwschade de pan uit rees, is 2 jaar geleden besloten deze landbouwenclave in de buurt van Park de Hoge Veluwe uit te rasteren. Het kwam voor dat er tientallen edelherten en soms ook damherten op de akkers stonden. Soms op het grasland, maar ook in het graan,  mais of aardappelen. Heel behendig groeven de herten de aardappels uit de grond om ze vervolgens op te peuzelen.

Foto: Jan Paulides

In de verte staat een roedel kaalwild. Zelfs met meerdere kalveren. Elders heb
ik kalveren gezien die tot eind september niet in staat waren de hinde te volgen
en genoodzaakt waren achter het raster te blijven terwijl de moeder lekker stond te eten.

Foto: Jan Paulides

De hinde staat met wat loof van de aardappels in de bek.

Foto: Jan Paulides

Ook de herten zijn er weer.

Foto: Jan Paulides
Ze dralen wat, ze willen over het raster.

Foto: Jan Paulides

Ik sta zeer onopvallend, maar ik kan niet voorkomen dat de aandacht van de herten
getrokken wordt door het geklik van de camera en ze kijken naar het zwarte gat van de lens.

Foto: Jan Paulides

Ook de 10-ender, waarvan de ijstakken ontbreken komt naderbij en wil
over het raster heen. Hij wil wel, maar de voorloper doet nog pijn. Twee maanden
geleden zag ik dit hert al kreupel lopen. Het is sindsdien niet verbeterd.

Foto: Jan Paulides

De damherten hebben hun buik vol en vertrekken. Een van de herten uit het roedel van kijkt ze na.

Foto: Jan Paulides

Dan komt het hert zonder ijstakken naderbij en waagt ondanks zijn pijnlijke voorloper toch maar de sprong.

Foto: Jan Paulides

De rest van het roedel volgt nu ook.