Het winternummer heeft ondermeer de volgende onderwerpen:

 • Van de voorzitter
 • Wat ons bezighoudt
 • Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
 • Deelname VhE aan klankbordgroep
 • Meer dan honderd jaar jachtopzichters
 • Oproep bestuur VhE aan Drenthe
 • Analyse uitspraak Raad van State
 • Gesprek met NM over grote grazers
 • Start van nieuw monitoringproject
 • Najaarstelling OVP
 • Goudjakhals in de Ooijpolder
 • Knoeien met damherten
 • Sika’s in Nederland
 • Toevoegen steenmeel Hoge Veluwe
 • Damhertenbronst in AWD
 • Excursies

Voor de Kerst in de bus