De provincie Drenthe heeft in haar nieuwe faunabeheerplan ruimte gemaakt voor edelherten, damherten en wilde zwijnen.

'De natuur wordt er spannender van', aldus gedeputeerde Munniksma. Munniksma ziet ook kansen voor de toeristische sector en voor het imago van de provincie.

Staatsbosbeheer juicht de plannen toe en ziet graag de soorten uitbreiden met edelhert en wild zwijn. 'Het is prachtig om groot wild tegen te kunnen komen in de schemering.' Aldus een woordvoerder.

Dieren hebben geen landsgrenzen, dus er kwam al wel af en toe een wild zwijn de grens over, tot op heden moesten die worden afgeschoten. Dat hoeft dus binnenkort niet meer. Edelherten zijn nog niet gezien, maar ook die zitten dichtbij de grens en kunnen zomaar de sprong wagen.

Staatsbosbeheer heeft de afgelopen jaren de natuur geschikter gemaakt voor rondtrekkende dieren. De dieren wordt de ruimte geboden om veilig van het ene naar het andere gebied te trekken. Door het onlangs aangelegde fauna-ecoduct over de A28 en bijweg tussen Beilen en Spier is hier ook geen belemmering meer.

LTO Noord afdeling Drenthe heeft nog moeite met de plannen. Als een snelle en goede schadevergoeding geregeld wordt lijkt ook hier geen probleem. Voordat de plannen kunnen worden uitgevoerd volgen eerst nog een inspraakronde voor inwoners van de provincie en moet daarna het Rijk nog toestemming geven.