Prorail wil binnen 4 jaar een ecodcut over of onder de spoorweg Apeldoorn-Amersfoort ter hoogte van Maanschoten (tussen Stroe en Kootwijk). De boeren uit de nabije enclave Udeel-Elspeet zijn daar niet blij mee. Ze vrezen dat de edelherten uit de zuidelijke Veluwe naar hun gewassen komen en schade aanbrengen door vertrapping en vraat. Ze willen in hun omgeving juist minder herten, niet meer herten! In het kader van Natura 2000 is het belangrijk de gebieden aan weerszijde van de ecopassage te verbinden. Hierbij zullen de doelsoorten het edelhert, wildzwijn, das, boommarter, vliegend hert, diverse vleermuizen, zandhagedis, levendbarende hagedis, hazelworm, adder, gladde slang en diverse vlinders kunnen gaan priviteren.  De A1 vormt een barrière voor de natuur tussen de ten noorden en zuiden hiervan gelegen delen van de Veluwe. Het betreft het gedeelte van de A1 van Barneveld tot Apeldoorn. De maatregelen zijn bedoeld om de barrièrewerking te verminderen. Opdeling van de natuur op de Veluwe in een noordelijk en zuidelijk deel door de A1 is ongewenst. Dit is een prioritair knelpunt. Gedeputeerde Staten hebben dan ook Rijkswaterstaat geadviseerd om het ecoduct aan te leggen.