De vrijwilligersdag dit jaar wordt gehouden op landgoed Welna. Voorzitter Linthorst opent de jaarlijkse bijeenkomst met een welkom aan alle vrijwilligers en een dank voor al het werk dat het afgelopen jaar is gedaan onder de vlag van en voor de VhE. Een speciale dankzegging gaat naar Rob Schuitemaker voor de succesvolle korte grofwildcursus, en José voor haar ondersteuning en voortreffelijke catering. 

FB IMG 1465906048227 klein   Foto: José Schuitemaker

Dan aandacht voor de nieuwe cursus wildzichtbaarheid waar al enige tijd over gesproken wordt. Nu deze cursus ook echt een gezicht begint te krijgen geeft de voorzitter het woord aan Bas Worm die de cursus bezig is vorm te geven. Bas Worm geeft met een PowerPoint presentatie uitleg over deze nieuwe cursus. Het is de bedoeling om vrijwilligers van de vereniging zodanig te scholen dat ze in de toekomst advies kunnen geven over de inrichting van Wildobservatieplaatsen (WOP's) en wildweides om te komen tot een grotere wildzichtbaarheid. De cursus zal drie lesavonden kennen over de theorie. Daarna is het de bedoeling dat de cursisten twee aan twee een WOP adopteren en evalueren: wat is hier goed aan, wat kan beter, of ideeën voor eventuele een nieuwe WOP. De cursus zal in het derde kwartaal van 2016 plaatsvinden en is uitsluitend voor vrijwilligers. Goede ideeën zullen we in contact met TBO's trachten te realiseren. Elf liefhebbers geven zich ter plekke op en daarmee kan gezegd worden dat de cursus van start gaat.

20160611 123047 klein

Het volgende punt op het programma is een excursie over landgoed Welna. Ben Drabbe is gevraagd de excursie te leiden. Drabbe is al twintig jaar als bosbouwassistent verbonden aan het landgoed en kent het al meer dan vijftig jaar.

20160611 130412 klein  20160611 130733 klein

'In die tijd is er een hele hoop veranderd' aldus de heer Drabbe. 'Toen waren er veel meer afrasteringen, nu is het een vrije wildbaan. Vroeger leek het mij dat ik overdag veel meer wild kon zien dan nu. Op dit moment geven de tellingen aan dat er zevenenvijftig stuks roodwild op het landgoed verblijft. Er is weinig of geen damwild. Om een beeld te geven van vroeger: vroeger heb ik hier de korhanen zien baltsen en waren er ook nog patrijzen. De dieren leken mij, zoals gezegd, minder schuw dan op dit moment. Tweeduizend jaar geleden was dit allemaal heide. Sinds 1927 is de familie Gorter eigenaar van het landgoed. Een van de leuke eigenschappen van Welna is dat er veel variatie is: een kleine hei en een grote hei (580 ha groot) en diverse typen bos met den, douglas en loofhout. Er is één boswachter, hij beheert beide landgoederen Welna en Tongeren, er zijn jachtopzichters. De wildweides zijn goed onderhouden en worden soms opnieuw ingezaaid. Ik zit vaak op dit landgoed maar ook bij de Kroondomein en het Elspeterbos. Eigenlijk overal op de Veluwe, want dit is een prachtgebied.' Met deze woorden gaat de groep op pad.

Wanneer de groep terugkomt van de excursie staat de barbecue klaar en liggen de eerste stukken wild op de warme plaat. De barbecue wordt als altijd verzorgd door Ter Weele. De aanwezigen laten het zoch goed smaken, er wordt veel bijgepraat. De vrijwilligersdag 2016 mag een geslaagde dag genoemd worden. De beide organisatoren van deze dag Hennie Degen en Ruud van Halsema kunnen er met tevredenheid op terug zien.

20160611 160536 klein