De Partij van de Dieren van de Provincie Flevoland kwam vanochtend met een persbericht waarin ze voorstelden het Kotterbos open te stellen voor de Konikpaarden en de Hekrunderen van de Oostvaardersplassen. Het Kotterbos grenst aan de Oostvaardersplassen en ligt er ten zuiden van langs de lage vaart. Het Kotterbos bestaat uit twee delen: Kotterbos-oost en Kotterbos west. In Kotterbos-oost kunnen ook de Heckrunderen en de Konikpaarden komen. In Kotterbos-west, het gebied van 72 ha komen edelherten, deze moeten door een watergang om er te komen.

Een bericht bij Omroep Flevoland:

Het Kotterbos bij Almere Buiten moet worden opengesteld voor alle grote grazers uit de Oostvaardersplassen. Dat is een voorstel van de provinciale fractie van de Partij voor de Dieren. Het bosgebied van 72 hectare is nu nog alleen toegankelijk voor edelherten, via een diepe waterpartij. Volgens fractievoorzitter Leonie Vestering van de Partij voor de Dieren is een groot deel van het grasland in de Oostvaardersplassen bijna onbegaanbaar voor de grote grazers door de vele regen van de afgelopen weken. De openstelling van het Kotterbos zou leiden tot een hoger dierenwelzijn, omdat er meer voedsel beschikbaar komt en de dieren beschutting kunnen zoeken in het Kotterbos. Einde persbericht.

Het is natuurlijk winst dat de PvdD ook inziet dat de situatie voor de grote grazers zeer zorgwekkend is, maar dit lijkt niet de juiste route. VhE heeft in een persbericht erop gerageerd:

Persbericht

Betreft:

Openstelling Kotterbos ook voor runderen en paarden.

De Partij voor de Dieren heeft deze ochtend de wens geuit om het Kotterbos van 72 ha, waar alleen edelherten toegang toe hebben, nu ook open te stellen voor de runderen en paarden. Dit is naar ons inzicht een actie die getuigt van weinig realiteitszin. Dit volledig leeggegeten Kotterbos is al eerder opengesteld voor de 3900 edelherten die op dit moment omvallen van de honger. In december 2017 waren dit 100 herten en we hebben nog 4 wintermaanden te gaan!

Over welk dierenwelzijn hebben we het bij de wens van de PvdD om in het Kotterbos ook nog eens 1000 paarden en 250 runderen toe te laten?

Dat de PvdD er nu achter komt dat ze een verkeerde keuze hebben gemaakt in het beleid voor de OVP is op zich toe te juichen, ze hebben echter nog niet de juiste richting. Dit persbericht van deze dierenpartij toont wel hoe slecht deze club is geïnformeerd.

Mede door de steun van de PvdD lopen er nu meer dan 5000 grote grazers, die zomer en winter moeten leven in het 2300 ha grazige deel van de OVP. Dit is op zich al een idiote dieronvriendelijke situatie, de hongerdood is deze winter voor veel dieren daarom voorspelbaar en zal dit jaar alle records breken.

Een diervriendelijke actie is dit beslist niet.

Hoe dan wel:

Er is per onmiddellijk een gebiedsuitbreiding nodig van enkele duizenden hectares voor voedsel en beschutting. Dit is de enige oplossing op de zeer korte termijn. Indien dit niet kan moet een aantalsreductie worden toegepast die overeen komt met de draagkracht van het gebied. Dit laatste staat ook in het plan van de VVD/SGP wat ter goedkeuring ligt bij de Provinciale Staten van Flevoland. Echter dit plan wordt tegengehouden door een aantal partijen waaronder de PvdD.

Jozef H.M. Linthorst

Voorzitter Vereniging het Edelhert

06 30447359

Vanmiddag om 15.30 heeft de Provinciale Staten van Flevoland vergaderd over het voorstel. De Provinciale Staten blijken niet voor een openstelling van het Kotterbos te zijn voor de grote grazers van de Oostvaardersplassen. De Partij voor de Dieren vindt geen enkele steun voor haar plan. SGP-voorman De Reus vindt dat de PvdD nu toe moet geven dat het niet goed gaat in de OVP. De edelherten moeten door een diepe waterpartij om het Kotterbos te bereiken. De andere grote grazers zouden de oversteek niet durven maken via deze weg naar het gebied. Door de openstelling van het Kotterbos wilde de PvdD voor de dieren meer voedsel beschikbaar maken en meer beschutting. Verschillende provinciale politieke partijen noemen het een zaak voor Staatsbosbeheer om over openstelling van het bos bij Almere Buiten te praten. Bovendien willen de partijen niet vooruit lopen op de uitkomsten van de commissie van Geel in maart dit jaar.

Staatsbosbeheer heeft in een reactie aan Omroep Flevoland laten weten niet het initiatief te kunnen nemen omdat dit juist een politieke beslissing is. SBB zegt de huidige afgesproken richtlijnen te moeten volgen. Ook wil de organisatie niet vooruitlopen op het onderzoek van commissie Van Geel naar de grote grazers.