Door omstandigheden is helaas het voorjaarsnummer vertraagd. Zoals het er nu uitziet zal de drukker het de komende week verzenden. Onze excuses voor deze vertraging. 

Jozef H.M. Linthorst, Voorzitter.

Het voorjaarsnummer heeft ondermeer de volgende onderwerpen:


   • Volksopstand Oostvaardersplassen
   • Verwijder de grote grazers uit OVP
   • Moet Europa ingrijpen in de OVP?
   • Wild Veluwe slechter af dan in OVP?
   • Algemene ledenvergadering
   • Isle Royale
   • Geweienkeuring
   • Kolventijd
   • Excursieprogramma
   • Cursus aanspreken
   • In memoriam Ab Hofman