Scheeken met kalfjes

Anderhalf jaar na het uitzetten van de edelherten in De Scheeken bij Best in Het Groene Woud is Brabants Landschap verblijd met de geboorte van drie edelhertenkalveren. Daarmee komt het aantal van de roedel op 21 stuks. De dieren hebben het naar de zin in het gebied. Door de aanwezigheid van de herten komt er meer leven in het landschap met hun specifieke gedrag en graasgewoonten.

De komende tijd zal het leefgebied van de dieren worden vergroot. Het nieuwe gebied met daarin een natuurbrug over de spoorlijn Tussen Eindhoven en Best zorgt ervoor dat het begrazingsgebied van de edelherten met nog eens honderd hectare wordt vergroot. Prorail is bezig met de bouw van het ecoduct.

De beheerders van het gebied zien dat door de aanwezigheid van de herten het landschap verandert. War voorheen harde overgangen waren tussen bos en open landschap, is in het edelhrtengebid nu te zien dat er meer gevarieerde verbindingen ontstaan met natuurlijke overgangen. Ook door het rollen in modderbaden ontstaat er meer dynamiek in de bodem, dat maakt het voor andere dieren ook weer aantrekkelijker.

Het edelhertengebied is vrij toegankelijk op wegen en paden. Op de website Edelherteninhetgroenewoud.nl is meer informatie te vinden voor een bezoek aan het gebied. Om iedereen te laten genieten van de dieren is crowdfunding gestart voor de bouw van een uitkijktoren. Doneren kan via Crowdfundingvoornatuur.nl/nl/projects/uitkijktorengroenewoud.

Scheeken hert gewei