De provincie is bezig om de controle in de natuurgebieden op te schroeven. Ruim een miljoen euro ligt klaar om het toezicht en de veiligheid in natuurgebieden te verbeteren.

Daarnaast hebben natuurbeheerders, grondeigenaren en provincie half juni een samenwerkingsovereenkomst ondertekend, die moet zorgen voor een veiliger natuur. De BOA's van Geldersch Landschap, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten mogen voortaan ook controleren en handhaven op elkaars grondgebied. Deze Groene buitengewoon opsporingsambtenaren mochten tot nu toe alleen handhavend optreden op het grondgebied van de eigen werkgever. Door de samenwerking kan er veel efficiënter worden opgetreden en wordt de pakkans bij delicten veel groter volgens de nieuwe Gelders gedeputeerde voor natuur Peter Drenth.

Gelderse Grondbezitters en natuurbeheerders, waaronder Gelders Particulier Grondbezit, Geldersch Landschap en Kastelen en Natuurmonumenten, hadden gevraagd om een provinciale subsidie natuur- en landschapsbeheer om het toezicht te verbeteren. Het om 1,4 miljoen euro. Volgens de provincie is dit geld al beschikbaar voor het toezicht in de natuurgebieden, maar zijn er nog geen concrete plannen ingediend die hiermee betaald worden.

Het geld zou bijvoorbeeld in meer BOA's gestoken kunnen worden. Volgens gedeputeerde Drenth: behoort dat zeker tot de mogelijkheden. Hij zegt hierover bij Omroep Gelderland: “We hebben ruim een miljoen beschikbaar om juist in te zetten op versteviging van de handhaving, om veiliger natuurgebieden te krijgen. Het gaat om een substantieel bedrag. Dus daar kun je met elkaar iets mee, zelfs in zo'n hele grote provincie als Gelderland, die voor meer dan één derde uit natuur bestaat.'

De plannen moeten de komende maanden vorm krijgen en Drenth hoopt voor de kerst 'de eerste slagen te kunnen maken'.